Διαγνωστική προσέγγιση των μιτοχονδριακών παθήσεων

 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεντρικό Νευρικό Σύστημα   Ημικρανίες, Νευροαισθητηριακή κώφωση, Επιληπτικές κρίσεις, Νοητική διαταραχή, Αταξία, Μυόκλονος, Εξωπυραμιδική σημειολογία   Καρδιαγγειακό σύστημα Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, Διαταραχές αγωγιμότητας,  Wolff-Parkinson-White,…