Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML)

 Η προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) είναι μία σπάνια νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία σχετίζεται με τον ιό J–C και προσβάλλει ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η θνητότητα της νόσου αγγίζει το 30-50% στους πρώτους μήνες της, ενώ η πορεία της σχετίζεται επίσης με σοβαρά νευρολογικά ελλείματα1. Η PML προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά πάσχοντες από AIDS και χρονίως ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς συμπεριλαμβάνομένων των πασχόντων από λέμφωμα Hodgkin και από πολλαπλή σκλήρυνση ιδίως σε όσους λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή2. Νευροπαθολογικά ευρήματα Ο ιός προσβάλλει τα ολιγοδενδροκύτταρα, προκαλλώντας ουσιαστικά απομυελίνωση. Οι αλλοιώσεις είναι συνήθως αμφοτερόπλευρες, μπορεί ωστόσο να είναι και ασύμμετρες, ενώ αφορούν κατά κύριο λόγο στην υποφλοιώδη φαιά ουσία στις βρεγματο-ινιακές περιοχές, την παρεγκεφαλίδα, το εγκεφαλικό στέλεχος και λιγότερο συχνά τον νωτιαίο μυελό.  Μικροσκοπικά οι αλλοιώσεις περιέχουν μακροφάγα πλήρη λιπιδίων και αραιά περιαγγειακά λεμφοκύτταρα, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία γιγαντιαίων αστροκυττάρων με υπερχρωματικούς πυρήνες και ολιγοδενδροκυττάρων με ευμεγέθεις πυρήνες που περιέχουν έγκλειστα. Ο ιός ανιχνεύεται εντός…

Περισσότερα…