Η προσέγγιση του νευρολογικού ασθενή-Συνοπτική παρουσίαση

Ιστορικό Τα ερωτήματα που θέτει ο νευρολόγος προκειμένου να προσεγγίσει τον νευρολογικό ασθενή είναι τα εξής: 1. Εντόπιση της βλάβης (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός, παρεγκεφαλίδα, μεσεγκέφαλος, γέφυρα, προμήκης) 2. Αιτιολογία της βλάβης (αγγειακή, εκφυλιστική, λοιμώδης, τοξική, νεοπλασματική, λειτουργική, τραυματική) 3. Ποια είναι η διαφορική διάγνωση 4. Τρόπος αντιμετώπισης 5. Πρόγνωση Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που κατευθύνουν προς την διάγνωση, η οποία προσεγγίζεται με την κλινική εξέταση και τον παρακλινικό έλεγχο. Η παροχή πληροφοριών από άτομα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος, όπως και αυτόπτες μάρτυρες σε μια πιθανή κρίση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ωστόσο απαιτεί προσοχή και διασταύρωση. Η ανάλυση των συμπτωμάτων, καλό είναι να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο: 1. Χρονική στιγμή έναρξης 2. Χαρακτήρες και βαρύτητα 3. Εντόπιση και πιθανή αντανάκλαση 4. Πορεία συναρτήσει του χρόνου 5. Συνοδά συμπτώματα 6. Επιβαρυντικοί παράγοντες και παράγοντες που βελτιώνουν τα συμπτώματα 7. Επαναληψιμότητα Ατομικό ιστορικό και έξεις Το ατομικό ιστορικό του ασθενή…

Περισσότερα…