Huntington’s Disease-like Syndromes

Huntington’s Disease-like 1 Η HDL-1 είναι μία σπάνια οικογενής νόσος που οφείλεται σε παθολογική prion πρωτεΐνη και περιγράφηκε για πρώτη φορά το 2001. Κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και προκαλείται από την προσθήκη επαναλήψεων ενός οκταπεπτιδίου στον γονίδιο της prion πρωτεΐνης (PRNP). Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι μεταξύ των 20 και 45 ετών και η πορεία της είναι προϊούσα με μέσω επιβίωση 1-10 έτη. Η κλινική της εικόνας είναι παρόμοια με αυτή την χορείας του Huntington, με τις μεταβολές της προσωπικότητας και τα ψυχιατρικά συμπτώματα να προεξάρχουν, ενώ αργότερα εμφανίζονται χορειακές κινήσεις, δυσκαμψία, δυσαρθρία, αταξία και επιληπτικές κρίσεις. Νευροπαθολογικά χαρακτηρίζεται από εξεσημασμένη ατροφία και εναποθέσεις συμπλεγμάτων prion πρωτεΐνης στα βασικά γάγγλια, τον μετωπιαίο λοβό, τους κροταφικούς λοβούς και τα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια, ενώ η σπογγιόμορφη διαμόρφωση του εγκεφαλικού παρεγχύματος δεν είναι συχνή. Huntington’s Disease-like 2 Η HDL-2 κληρονομείται επίσης κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και η κλινική της εικόνα είναι…

Περισσότερα…

Νευροακανθοκύττωση

Ο όρος νευροακανθοκύττωση αναφέρεται σε μια ομάδα γενετικών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από κινητικές διαταραχές και την παρουσία ακανθοκυττάρων στο περιφερικό αίμα και περιλαμβάνει το σύνδρομο Χορείας-ακανθοκύττωσης, το σύνδρομο McLeod, την Huntington’s disease-like 2 και την νευροεκφύλιση την σχετιζόμενη με την πανοθενική κινάση (PKAN). Στις δύο τελευταίες η παρουσία ακανθοκυττάρων πιθανόν να απουσιάζει. Σύνδρομο Χορείας-ακανθοκύττωσης Το σύνδρομο χορείας-ακανθοκύττωσης συνδέεται με το χρωμόσωμα 9q21 και μεταδίδεται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. Η χαρακτηριστική διαμόρφωση των ακανθοκυττάρων οφείλεται στην διαταραχή των φωσφολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης τους η οποίας περιέχει υψηλά επίπεδα παλμιτικού οξέος, χαμηλά στεαρικού οξέος, ενώ παράλληλα υφίσταται διαταραχή της διόδου των ιόντων χλωρίου. Νευροπαθολογικές αλλοιώσεις Ο εγκέφαλος παρουσιάζει ασυμμετρία του κοιλιακού συστήματος και σημαντικού βαθμού ατροφία των βασικών γαγγλίων. Μικροσκοπικά παρατηρείται νευρωνική απώλεια στον κερκοφόρο πυρήνα, την ωχρά σφαίρα, το κέλυφος του φακοειδή πυρήνα, το προτείχισμα και τον θάλαμο και αφορά κυρίως τους μικρούς ακανθώδεις GABA-εργικούς νευρώνες. Μετρίου βαθμού κυτταρική απώλεια…

Περισσότερα…

Διαφορική διάγνωση Χορείας, Αθέτωσης και Βαλλιστικών κινήσεων

Κληρονομικές νευροεκφυλιστικές και μεταβολικές καταστάσεις Χορεία του Huntington DRPLA, SCA 17 Σύνδρομο Gilles de la Tourette Καλοήθης οικογενής χορεία Νόσος Wilson PANK-2 Νευροφερριτινοπάθεια Νευροακανθοκύττωση Σύνδρομο Lesch-Nyhan Σύνδρομο Αταξίας-Τελαγγειακτασίας Αγγειακά και ανοξικά συμβάματα Υποθαλαμικά έμφρακτα και έμφρακτα των βασικών γαγγλίων Αιμορραγίες των βασικών γαγγλίων και του υποθαλαμικού σωματίου Επίκτητες μεταβολικές καταστάσεις Υπερωσμωτικό υπεργλυκαιμικό μη κετοτικό σύνδρομο (λόγω υποδιήθησης του ραβδωτού σώματος) Θυρεοτοξίκωση Αντισυλληπτικά Λοιμώδεις, φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες καταστάσεις Εγκεφαλίτιδες που προσβάλλουν τα βασικά γάγγλια Creutzfeldt-Jakob ΣΕΛ Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο PANDAS Μεταστρεπτοκοκική χορεία (Sydenham) Χορεία της κύησης (Chorea Gravidarum) Τοξίκωση, λήψη φαρμάκων Νευροληπτικοί παράγοντες Ντοπαμίνη και αγωνιστές της ντοπαμίνης Αντιεπιληπτικά (Ιδίως συνδυασμός Λαμοτρυγίνης – Φαινυτοΐνης) Αντιχολινεργικοί παράγοντες

Περισσότερα…

Χορεία του Huntington

  Κληρονομική εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, κληρονομούμενη κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και εκδηλούμενη με κινητικές διαταραχές συνιστάμενες σε χορειακές και δυστονικές εκδηλώσεις, διαταραχές των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς και ενίοτε ψυχωσικών εκδηλώσεων. Επιδημιολογία Αποτελεί την κύρια αιτία προϊούσας χορείας στους ενήλικες και η συχνότητά της ανέρχεται σε 4-5 περιπτώσεις ανά ένα εκατομύριο πληθυσμού, ενώ μεταξύ των βορειοευρωπαίων η συχνότητα είναι 15 φορές περίπου υψηλότερη. Η μέση ηλικία έναρξης βρίσκεται μεταξύ 4ης και 5ης δεκαετίας της ζωής, με την πορεία της νόσου να είναι αντιστρόφως ανάλογη της ηλικίας εμφάνισής της. Αιτιοπαθογένεια Η νόσος κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και σχετίζεται με μετάλλαξη στο γονίδιο της χαντινγκτίνης, μιας πρωτεΐνης με μοριακό βάρος 350KDa και εδράζεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 4. Φυσιολογικά περιέχει 11-34 ακολουθίες της τριπλέτας CAG, ενώ οι πάσχοντες από την χορεία του Huntington φέρουν πλέον των 39 ακολουθιών. Οι φορείς 35-39…

Περισσότερα…

Καλοήθης Οικογενής Χορεία

Σπάνια νόσος συνδεόμενη με το χρωμόσωμα 2q-36, εκδηλούμενη με χορειακές και αθετωσικές κινήσεις και δυστονικά φαινόμενα. Αιτιοπαθογένεια Συνδέεται με το χρωμόσωμα 2q-36, ενώ πολλαπλές μεταλλάξεις έχουν περιγραφεί στο γονίδιο (TITF1 (NKX2-1), που εδράζεται στο χρωμόσωμα 14. Συνεπεία της εν λόγω γενετικής επιβάρυνσης υφίσταται δυσλειτουργία των νευρωνικών δικτύων της ωχράς σφαίρας, του κελύφους του φακοειδή πυρήνα, του υποθαλαμικού σωματίου και του οπτικού θαλάμου. Επιπλέον έχει περιγραφεί διαταραχή της νευροδιαβίβασης στην περιοχή των βασικών γαγγλίων και του θαλάμου στην οποία οφείλεται η εμφάνιση των ακουσίων κινήσεων χορειοαθετωσικού χαρακτήρα. Τέλςο αυτοανοσοβιολογικού χαρακτήρα διεργασίες που προσβάλλουν τα αγγεία των βασικών γαγγλίων και τους μικρούς ακανθώδεις GABA-εργικούς νευρώνες, ενδέχεται να υπεισέρχονται στην παθογένεια της νόσου. Κλινικές Εκδηλώσεις Η νόσος εμφανίζεται με χορειακές ή χορειοαθετωσικές κινήσεις αμφοτερόπλευρου, ημιχορειακού ή ημιβαλλιστικού χαρακτήρα, αναπνευστική δυσκινησία, δυστονικά φαινόμενα, συσπάσεις των μιμικών μυών του προσώπου, διαταραχή βάδισης και βραδυκινησία. Τα κλινικά φαινόμενα είναι δυνατόν να επιτείνονται αναλόγως του βαθμού της…

Περισσότερα…