Κεφαλαλγία τάσης

Πρόκειται για τον συχνότερο τύπο κεφαλαλαγίας και χαρακτηρίζεται από αυχενοϊνιακή, κροταφική ή μετωπιαία εντόπιση, με χαρακτηριστικό συσφιγκτικό χαρακτήρα εν είδει στεφάνης. Οι ασθενείς αιτιώνται αίσθημα βάρους, αιμωδίας, πίεσης ή σπάνια αναφέρουν άλγος με σφύζοντα χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την ημικρανία, το άλγος δεν συνοδεύεται από ναυτία, φωτοφοβία, ηχοφοβία και δεν πλαγιώνει, ενώ επιπλέον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες του πάσχοντα. Η εγκατάσταση του άλγους είναι βαθμιαία, εμφανίζεται λίγη ώρα μετά την αφύπνιση και μπορεί να διαρκεί από μερικές ώρες, μέχρι και αρκετούς μήνες με μικρές διακυμάνσεις. Συνυπάρχει έντονο άγχος και καταθλιπτική συνδρομή. Όπως και στην ημικρανία η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες, σπανίως ωστόσο εμφανίζεται στην παιδική ή εφηβική ηλικία, αλλά κυρίως στην μέση ηλικία. Δεν είναι σπάνια η παράλληλη εμφάνιση σε κάποιους ασθενείς κεφαλαλγίας τάσης και ημικρανίας. Η διάγνωση της κεφαλαλγίας τάσης βασίζεται κυρίως στο ιστορικό και τους ιδιαίτερους χαρακτήρες της κατάστασης, στις πρωτοεμφανιζόμενες…

Περισσότερα…