Χρόνια παροξυσμική ημικρανία

Χαρακτηρίζεται από αυστηρά μονόπλευρο άλγος με περιοφθαλμική, κροταφική ή αυχενική εντόπιση, που συνοδεύεται απόσύστοιχα συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, όπως δακρύρροια, υπεραιμία του επιπεφυκότα, βλεφαρόπτωση, ρινόρροια ή ρινική συμφόρηση. Οι κρίσεις έχουν διάρκεια 2-45 λεπτά και μπορεί να ανέρχονται μέχρι και 30 καθημερινά. Η συχνότητα της είναι εξαιρετικά χαμηλή και προσβάλλει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες (3:1) που διανύουν την 4η δεκαετία της ζωής τους. Η άμεση ανταπόκριση στην χορήγηση ινδομεθακίνης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την διάγνωση. Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη: Goadsby, Peter J., Stephen D. Silberstein, and David Dodick. “Chronic Paroxysmal Hemicrania.” Chronic Daily Headache for Clinicians. Hamilton, Ont.: BC Decker, 2005. N. pag. Print. “Medscape – Chronic Paroxysmal Hemicrania”. Retrieved 20 March 2014. Eadie, Mervyn J. “Chronic Paroxysmal Hemicrania.” Headache: Through the Centuries. New York: Oxford UP, 2012. 222-24. Print. Jay, Gary W. The Headache Handbook: Diagnosis and Treatment. Boca Raton: CRC, 1998. Print. “The Migraine Trust – Paroxysmal…

Περισσότερα…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε 250 περιπτώσεις ανά 100000 κατοίκους και ο επιπολασμός στο 10-30%. Οι γυναίκες προσβάλλονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες μετά την εφηβεία. Κλινική εικόνα Η ημικρανία χωρίς αύρα, ή κοινή ημικρανία σύμφωνα με την παλαιότερη ταξινόμηση, εκδηλώνεται με άλγος βαθμιαίας εγκατάστασης, με σφύζοντα, διαξιφιστικό χαρακτήρα, που συνοδεύονται από έντονη ανησυχία. Η εντόπισή του είναι συνήθως ετερόπλευρη, μετωποκροταφικά και οπισθοβολβικά και συνδυάζεται με κακουχία, εμέτους, φωτοφοβία και ηχοφοβία. Η διάρκεια της ημικρανικής κρίσης ποικίλει, από μερικές ώρες, μέχρι και αρκετές ημέρες, ενώ η εντόπιση τους άλγους είναι δυνατόν να μην είναι σταθερή μεταξύ των κρίσεων. Συνήθως μετά από την απόσυρση του ασθενούς σε σκοτεινό χώρο και μερικές ώρες ύπνου, η ημικρανική κρίση παρέρχεται. Είναι δυνατόν της ημικρανικής κρίσης να προηγούνται εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, οπότε και πρόκειται…

Περισσότερα…