Κεφαλαλγία τάσης

Πρόκειται για τον συχνότερο τύπο κεφαλαλαγίας και χαρακτηρίζεται από αυχενοϊνιακή, κροταφική ή μετωπιαία εντόπιση, με χαρακτηριστικό συσφιγκτικό χαρακτήρα εν είδει στεφάνης. Οι ασθενείς αιτιώνται αίσθημα βάρους, αιμωδίας, πίεσης ή σπάνια αναφέρουν άλγος με σφύζοντα χαρακτήρα. Σε αντίθεση με την ημικρανία, το άλγος δεν συνοδεύεται από ναυτία, φωτοφοβία, ηχοφοβία και δεν πλαγιώνει, ενώ επιπλέον στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες του πάσχοντα. Η εγκατάσταση του άλγους είναι βαθμιαία, εμφανίζεται λίγη ώρα μετά την αφύπνιση και μπορεί να διαρκεί από μερικές ώρες, μέχρι και αρκετούς μήνες με μικρές διακυμάνσεις. Συνυπάρχει έντονο άγχος και καταθλιπτική συνδρομή. Όπως και στην ημικρανία η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες, σπανίως ωστόσο εμφανίζεται στην παιδική ή εφηβική ηλικία, αλλά κυρίως στην μέση ηλικία. Δεν είναι σπάνια η παράλληλη εμφάνιση σε κάποιους ασθενείς κεφαλαλγίας τάσης και ημικρανίας. Η διάγνωση της κεφαλαλγίας τάσης βασίζεται κυρίως στο ιστορικό και τους ιδιαίτερους χαρακτήρες της κατάστασης, στις πρωτοεμφανιζόμενες…

Περισσότερα…

Χρόνια παροξυσμική ημικρανία

Χαρακτηρίζεται από αυστηρά μονόπλευρο άλγος με περιοφθαλμική, κροταφική ή αυχενική εντόπιση, που συνοδεύεται απόσύστοιχα συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, όπως δακρύρροια, υπεραιμία του επιπεφυκότα, βλεφαρόπτωση, ρινόρροια ή ρινική συμφόρηση. Οι κρίσεις έχουν διάρκεια 2-45 λεπτά και μπορεί να ανέρχονται μέχρι και 30 καθημερινά. Η συχνότητα της είναι εξαιρετικά χαμηλή και προσβάλλει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες (3:1) που διανύουν την 4η δεκαετία της ζωής τους. Η άμεση ανταπόκριση στην χορήγηση ινδομεθακίνης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την διάγνωση. Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη: Goadsby, Peter J., Stephen D. Silberstein, and David Dodick. “Chronic Paroxysmal Hemicrania.” Chronic Daily Headache for Clinicians. Hamilton, Ont.: BC Decker, 2005. N. pag. Print. “Medscape – Chronic Paroxysmal Hemicrania”. Retrieved 20 March 2014. Eadie, Mervyn J. “Chronic Paroxysmal Hemicrania.” Headache: Through the Centuries. New York: Oxford UP, 2012. 222-24. Print. Jay, Gary W. The Headache Handbook: Diagnosis and Treatment. Boca Raton: CRC, 1998. Print. “The Migraine Trust – Paroxysmal…

Περισσότερα…

Αθροιστική κεφαλαλγία (Σύνδρομο Horton, σύνδρομο Bing-Horton)

Ορισμός Επώδυνη νευρογενής ερυθρότητα του προσώπου Επιδημιολογία Η επίπτωση της αθροιστικής κεφαλαλγίας ανέρχεται σε 0,1-0,9% και προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες με συχνότητα 3/1, εμφανίζεται συνήθως στην 3η και 4η δεκαετία της ζωής και σπανιότερα στην παιδική και την γεροντική ηλικία. Κλινική εικόνα Η κλινική εικόνα της νόσου περιλαμβάνει έντονο άλγος που αφυπνίζει την ασθενή μία με δύο ώρες μετά την επέλευση του ύπνου, ή τις πρωινές ώρες, διαξιφιστικού χαρακτήρα με εντόπιση μετωποκροταφικά και περιοφθαλμικά. Οι κρίσεις διαρκούν 15-180 λεπτά και επαναλαμβάνονται στην διάρκεια της ημέρας δύο έως επτά φορές. Το άλγος συνδυάζεται με δακρύρροια, υπεραιμία του επιπεφυκότα, ρινόρροια με οίδημα του βλεννογόνου της μύτης, εφίδρωση και ερυθρότητα του προσώπου, οίδημα βλεφάρου και ενδεχομένως σύνδρομο Horner. Όπως και στην ημικρανία η κρίση μπορεί να εκλυθεί μετά από κατανάλωση καπνού ή/και αλκοόλ. Το χαρακτηριστικό της αθροιστικής κεφαλαλγίας είναι πως οι ασθενείς κατά περιόδους εβδομάδων έως και δύο μηνών μπορεί να εμφανίζουν άλγος…

Περισσότερα…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε 250 περιπτώσεις ανά 100000 κατοίκους και ο επιπολασμός στο 10-30%. Οι γυναίκες προσβάλλονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τους άνδρες μετά την εφηβεία. Κλινική εικόνα Η ημικρανία χωρίς αύρα, ή κοινή ημικρανία σύμφωνα με την παλαιότερη ταξινόμηση, εκδηλώνεται με άλγος βαθμιαίας εγκατάστασης, με σφύζοντα, διαξιφιστικό χαρακτήρα, που συνοδεύονται από έντονη ανησυχία. Η εντόπισή του είναι συνήθως ετερόπλευρη, μετωποκροταφικά και οπισθοβολβικά και συνδυάζεται με κακουχία, εμέτους, φωτοφοβία και ηχοφοβία. Η διάρκεια της ημικρανικής κρίσης ποικίλει, από μερικές ώρες, μέχρι και αρκετές ημέρες, ενώ η εντόπιση τους άλγους είναι δυνατόν να μην είναι σταθερή μεταξύ των κρίσεων. Συνήθως μετά από την απόσυρση του ασθενούς σε σκοτεινό χώρο και μερικές ώρες ύπνου, η ημικρανική κρίση παρέρχεται. Είναι δυνατόν της ημικρανικής κρίσης να προηγούνται εστιακά νευρολογικά συμπτώματα, οπότε και πρόκειται…

Περισσότερα…

Κοιλιακή ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

Ιδιοπαθής διαταραχή που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέσης ή υψηλής έντασης κοιλιακού άλγους και σχετιζόμενα με κινητικά συμπτώματα, ναυτία και εμέτους και διαρκούν 2-72 ώρες και υφίονται πλήρως, χωρίς κεφαλαλγία. Διαγνωστικά κριτήρια: A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ B. Άλγος με δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία 1. Εντόπιση κοντά στην μέση γραμμή, ή δύσκολα εντοπιζόμενο 2.Με αμβλύ χαρακτήρα 3. Μέσης ή υψηλής έντασης Γ. Μεταξύ των επεισοδίων, τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 1. Ανορεξία 2. Ναυτία 3. Έμετοι 4. Ωχρότητα Δ. Τα επεισόδια να διαρκούν 2-72 ώρες E. Πλήρης ύφεση μεταξύ των επεισοδίων F. Να μην αποδίδονται σε άλλη διαταραχή

Περισσότερα…

Κυκλικό σύνδρομο εμέτων-Διαγνωστικά κριτήρια

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης ναυτίας και εμέτων, συνήθως με στερεοτυπικό χαρακτήρα και χρονικά προβλέψιμα. Τα επεισόδια μπορεί να συνοδεύονται από ωχρότητα και λήθαργο, ενώ μεταξύ των επεισοδίων υπάρχει πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων. Διαγνωστικά κριτήρια: A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια ναυτίας και εμέτων που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ B. Στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενα και χρονικά προβλέψιμα επεισόδια Γ. Όλα τα ακόλουθα: 1. Ναυτία και έμετοι τουλάχιστον 4 φορές σε μία ώρα 2. Τα επεισόδια να διαρκούν από μία ώρα μέχρι 10 ημέρες 3. Μεταξύ των επεισοδίων να παρέρχεται τουλάχιστον μια εβδομάδα D. Μεταξύ των επεισοδίων να παρατηρείται πλήρης ύφεση Ε. Να μην μπορούν να αποδοθούν σε άλλη νόσο

Περισσότερα…

Επαναλαμβανόμενη γαστρεντερική διαταραχή-Διαγνωστικά κριτήρια

Χρόνιο κοιλιακό άλγος, λειτουργικό κοιλιακό άλγος, λειτουργική δυσπεψία Επαλαμβανόμενα επεισόδια κοιλιακού άλγους, ή δυσπεψίας, ή ναυτίας και εμέτων που συμβαίνουν σε προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα και σχετίζονται με ημικρανία Διαγνωστικά κριτήρια: Τουλάχιστον πέντε επεισόδια Χωρίς παθολογικά ευρήματα από το γαστρεντερικό σύστημα Δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλο νόσημα

Περισσότερα…

Επιληπτική κρίση που εκλύεται από ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Επιληπτική κρίση που πληροί το κριτήριο Β B. Λαμβάνει χώρα σε ασθενή με ημικρανία με αύρα και κατά τη διάρκεια ή εντός μίας ώρας από ημικρανική κρίση με αύρα Γ. Να μην πληροί τα κριτήρια για άλλη διάγνωση

Περισσότερα…

Ημικρανικό έμφρακτο-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Ημικρανική κρίση που να πληροί τα κριτήρια Β και Γ B. Να λαμβάνει χώρα σε ασθενή με διαγνωσμένη ημικρανία με αύρα και τυπικές προηγούμενες προσβολές, πλην του συγκεκριμένου συμπτώματος που διαρκεί περισσότερο από 60΄ Γ. Νευροαπεικονιστική τεκμηρίωση εμφράκτου σε περιοχή που να συνάδει με το σύμπτωμα Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IHSD-3

Περισσότερα…

Επίμονη ημικρανική αύρα χωρίς έμφρακτο-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Αύρα που να πληροί το κριτήριο Β B. Να λαμβάνει χώρα σε ασθενή με ημικρανία με αύρα τυπικής διάρκειας και χαρακτήρων, πλην του παρόντος επεισοδίου Γ. Νευροαπεικόνιση που να μην καταδεικνύει παρουσία εμφράκτου Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IHSD-3

Περισσότερα…