Ημιβαλλισμός

Εκδήλωση δυσλειτουργίας του εξωπυραμιδικού συστήματος και συγκεκριμένα του υποθαλαμίου σωματίου του Luys και σπανίως του οπτικού θαλάμου ή του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και εκδηλώνεται με ευρείες ασυντόνιστες κινήσεις εκτίναξης των άκρων. Ο ημιβαλλισμός αναφέρεται σε βαλιστικές κινήσεις του σύστοιχου άνω και κάτω άκρου και αποτελεί την συνηθέστερη εκδήλωση, ενώ άλλες μορφές είναι ο μονοβαλλισμός αναφέρεται σε βαλλιστικές κινήσεις ενός μόνο άκρου, ο παραβαλλισμός σε κινήσεις αμφότερων των κάτω άκρων, ο διβαλλισμός σε κινήσεις των δύο άνω άκρων, ο τετραβαλλισμός σε βαλλιστικές κινήσεις όλων των άκρων και σπάνια ο χιαστός βαλλισμός που αναφέρεται σε βαλλιστικές κινήσεις στο ένα άνω και το ετερόπλευρο κάτω άκρο. Επιδημιολογία Η συχνότητα του ημιβαλλισμού και των βαλλιστικών κινήσεων γενικότερα ανέρχεται σε 60 περιπτώσεις ανά 10000 πληθυσμού, ενώ αμιγής μορφή ημιβαλλισμού είναι εξαιρετικά σπάνια και συνήθως συνοδεύει άλλες εξωπυραμιδικές παθήσεις. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι τα 64 έτη, ενώ έχουν αναφερθεί ακραίες περιπτώσεις εμφάνισης από 8…

Περισσότερα…