Φυσιολογικοί εγκεφαλογραφικοί ρυθμοί και καλοήθεις παραλλαγές

Οι φυσιολογικοί ηλεκτροεγκεφαλικοί ρυθμοί Ρυθμός Άλφα (8-13Hz), παρατηρείται στις οπίσθιες περιοχές κατά την εγρήγορση Ρυθμός Βήτα (13-25Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις μετωποκροταφικές περιοχές Ρυθμός Μυ (7-12Hz), παρατηρείται στις κεντρικές περιοχές, έχει τοξοειδή μορφολογία και ελαττώνεται κατά την κίνηση στο αντίθετο πλάγιο του σώματος, καλείται και μεμονωμένος αισθητικοκινητικός ρυθμός Ρυθμός Θήτα (4-7Hz), εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην υπνηλία Οπίσθια βραδέα της νεότητας (1-3Hz), παρατηρούνται στις οπίσθιες περιοχές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και σπάνια σε νεαρούς ενήλικες, συνήθως αναμεμιγμένα με Άλφα ρυθμό Καλοήθεις παραλλαγές Πρόκειται για παραλλαγές των φυσιολογικών ρυθμό με επιληπτόμορφα χαρακτηριστικά. Χρήζουν διαφορικής διάγνωσης από τα παθολογικά επιληπτικά στοιχεία. Ρυθμικά μεσοκροταφικά θήτα (5-7Hz), εμφανίζονται κατά την υπνηλία και το 2ο στάδιο του ύπνου Υποκλινικός ρυθμός εγκεφαλογραφικών εκφορτίσεων (SREDA) (5-7Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις βρεγματικές και οπίσθιες κροταφικές περιοχές και διαρκεί 40-80sec. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών Θήτα της μέσης γραμμής (Ciganek) (4-7Hz), παρατηρούνται στην μέση γραμμή…

Περισσότερα…