Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Παθολογικά στοιχεία

Γενικευμένα βραδέα κύματα Εμφανίζονται σε εγκεφαλίτιδες, τοξικές/μεταβολικές καταστάσεις, ανοξία, νευροεκφυλιστικές καταστάσεις και έχουν χαρακτήρα διαλείποντα- ρυθμικό διαλείποντα- συνεχή Εστιακή επιβράδυνση Παρεγχυματικές βλάβες, πάσχοντες από εστιακή…

Φυσιολογικοί εγκεφαλογραφικοί ρυθμοί και καλοήθεις παραλλαγές

Οι φυσιολογικοί ηλεκτροεγκεφαλικοί ρυθμοί Ρυθμός Άλφα (8-13Hz), παρατηρείται στις οπίσθιες περιοχές κατά την εγρήγορση Ρυθμός Βήτα (13-25Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις μετωποκροταφικές περιοχές Ρυθμός Μυ (7-12Hz),…