Φάρμακα και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

Επιβράδυνση του άλφα ρυθμού σε θεραπευτικές δόσεις 1. Φαινοθειαζίνες 2. Οπιοειδή 3. φαινυτοΐνη 4. καρβαμαζεπίνη 5. βαλπροϊκό οξύ 6. στεροειδή Εμφάνιση αιχμών σε θεραπευτικές δόσεις 1. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 2. MAO Inhibitors 3. ενφλουράνη Αύξηση του βήτα ρυθμού σε θεραπευτικές δόσεις 1. τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά 2. MAO Inhibitors 3. βενζοδιαζεπίνες 4. βαρβιτουρικά 5. Chloral hydrate 6. μεπροβαμάτη 7. αμφεταμίνες 8. κοκαΐνη 9. ψιλοκυβίνη 10. διφενιδραμίνη Εστιακή επιβράδυνση σε θεραπευτικές δόσεις 1. λίθιο Περιοδικά συμπλέγματα παρόμοια με της νόσου Creutzfeldt-Jakob 1. λίθιο Τριφασικά κύματα σε τοξικά επίπεδα 1. λίθιο Αιχμηρά κύματα σε τοξικές δόσεις 1. λίθιο 2. πενικιλίνη 3. ισονιαζίδη Καταργεί ή ελαττώνει την φωτοπαροξυσμική απάντηση στην γενικευμένη επιληψία 1. βαλπροϊκό οξύ Άλφα κώμα σε τοξικές δόσεις 1. βενζοδιαζεπίνες 2. βαρβιτουρικά 3. Chloral hydrate 4. μεπροβαμάτη 5. μεπεριδίνη Ατρακτοειδές κώμα σε τοξικές δόσεις 1. αιθυλική αλκοόλη 2. ιμιπραμίνη

Περισσότερα…

Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Παθολογικά στοιχεία

Γενικευμένα βραδέα κύματα Εμφανίζονται σε εγκεφαλίτιδες, τοξικές/μεταβολικές καταστάσεις, ανοξία, νευροεκφυλιστικές καταστάσεις και έχουν χαρακτήρα διαλείποντα- ρυθμικό διαλείποντα- συνεχή Εστιακή επιβράδυνση Παρεγχυματικές βλάβες, πάσχοντες από εστιακή επιληψία ακόμη και χωρίς υπάρχουσα δομική βλάβη, μπορεί να σχετίζονται με υπο- ή επισκληρίδια αιματώματα ή υγρώματα. Μπορεί να εμφανίζονται ακόμη και μετακριτικά, είναι συνήθως συνεχή με δέλτα ρυθμό Περιοδικά συμπλέγματα: πρόκειται για επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις που σχετίζονται με βλάβες της φαιάς ή λευκής ουσίας και διακρίνονται σε: 1. περιοδικές πλαγιωμένες επιληπτόμορφες εκφορτίσεις (PLEDS), που είναι συμπλέγματα αιχμών και βραδέων κυμάτων, συχνότητα 1-2Hz και εμφανίζονται μετά από οξέα εγκεφαλικά έμφρακτα, λοιμώξεις, χωροκατακτητικές εξεργασίες, αποστήματα, ανοξία. Εξαφανίζονται μετά από 1-2 εβδομάδες. 2. αμφοτερόπλευρες ανεξάρτητες επιληπτικές εκφορτίσεις (BIPLEDS), σχετίζονται με ανοξική εγκεφαλοπάθεια και λοιμώξεις του ΚΝΣ και η εμφάνισή τους σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση 3. γενικευμένες περιοδικές εκφορτίσεις, που συνοδεύονται από προοδευτική απώλεια των βασικών εγκεφαλικών ρυθμών, εμφανίζονται στην νόσο των Creutzfeldt-Jakob με συχνότητα 1Hz και την υποξεία…

Περισσότερα…

Φυσιολογικοί εγκεφαλογραφικοί ρυθμοί και καλοήθεις παραλλαγές

Οι φυσιολογικοί ηλεκτροεγκεφαλικοί ρυθμοί Ρυθμός Άλφα (8-13Hz), παρατηρείται στις οπίσθιες περιοχές κατά την εγρήγορση Ρυθμός Βήτα (13-25Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις μετωποκροταφικές περιοχές Ρυθμός Μυ (7-12Hz), παρατηρείται στις κεντρικές περιοχές, έχει τοξοειδή μορφολογία και ελαττώνεται κατά την κίνηση στο αντίθετο πλάγιο του σώματος, καλείται και μεμονωμένος αισθητικοκινητικός ρυθμός Ρυθμός Θήτα (4-7Hz), εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην υπνηλία Οπίσθια βραδέα της νεότητας (1-3Hz), παρατηρούνται στις οπίσθιες περιοχές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και σπάνια σε νεαρούς ενήλικες, συνήθως αναμεμιγμένα με Άλφα ρυθμό Καλοήθεις παραλλαγές Πρόκειται για παραλλαγές των φυσιολογικών ρυθμό με επιληπτόμορφα χαρακτηριστικά. Χρήζουν διαφορικής διάγνωσης από τα παθολογικά επιληπτικά στοιχεία. Ρυθμικά μεσοκροταφικά θήτα (5-7Hz), εμφανίζονται κατά την υπνηλία και το 2ο στάδιο του ύπνου Υποκλινικός ρυθμός εγκεφαλογραφικών εκφορτίσεων (SREDA) (5-7Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις βρεγματικές και οπίσθιες κροταφικές περιοχές και διαρκεί 40-80sec. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών Θήτα της μέσης γραμμής (Ciganek) (4-7Hz), παρατηρούνται στην μέση γραμμή…

Περισσότερα…