Υποθαλαμική γελαστική επιληψία

Η υποθαλαμική επιληψία χαρακτηρίζεται από γελαστικές κρίσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με αμαρτώματα του υποθαλάμου, ενώ συχνά εξελίσσεται σε γενικευμένη επιληπτική εγκεφαλοπάθεια με νοητική και συμπεριφορική συμπτωματολογία. Επιδημιολογία Εξαιρετικά σπάνια, η συχνότητά της είναι 0.1% των ασθενών με επιληπτικές κρίσεις. Ηλικία έναρξης Νεογνική περίοδος, ή πρώιμη παιδική ηλικία, αιχμή κατά τα 2-3 έτη Φύλο Διπλάσια συχνότητα στους άρρενες. Αιτιολογία Η αιτιολογία της είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τα αμαρτώματα του υποθαλάμου Κλινική σημειολογία Οι κρίσεις ξεκινούν με έντονο γέλιο, το οποίο μπορεί να είναι ήπιο, ή έντονο και συνήθως χωρίς αντικείμενο. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν την συναίσθηση του γέλιου, αλλά δεν μπορούν να το ελέγξουν. 13% των ασθενών ενδεχομένως να εμφανίζουν δακρυϊκές κρίσεις αναίτιου κλαυθμού. Οι κρίσεις είναι συνήθως βραχείας διάρκειας, 10-30 δευτερόλεπτα και το 50% των ασθενών εμφανίζουν διαταραχή του επιπέδου συνείδησης, ενώ το 1/3 των ασθενών εμφανίζει συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Περισσότεροι από του μισούς…

Περισσότερα…

Αλληλεπίδραση αντιεπιληπτικών και αντισυλληπτικών παραγόντων

Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που λαμβάνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα πρέπει αν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, ως προς την μέθοδο αντισύλληψης που εφαρμόζουν, καθώς οι αντιεπιληπτικοί παράγοντες ενδεχομένως να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των αντισυλληπτικών φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενη εγκυμοσύνη και την πιθανή έκθεση του εμβρύου στην τερατογόνο δράση των αντιεπιληπτικών. Αντισυλληπτικοί παράγοντες Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα από του στόματος αντισυλληπτικά αποτυγχάνουν ως μέθοδο αντισύλληψης στο 1% του γενικού πληθυσμού και το 3-6% των γυναικών που πάσχουν από επιληψία, η σωστή ενημέρωση επομένως και η ενημερωμένη συναίνεσή τους είναι σημαντική προ της χορήγησης οποιουδήποτε αντιεπιληπτικού παράγοντα σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά. Παράγοντες που συνδυάζουν οιστρογόνα με προγεστίνη (συνθετική προγεστερόνη με μοριακή δομή όμοια προς την ενδογενή προγεστερόνη), αν και έχουν δυνητικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, χρησιμοποιούνται ευρέως  ως μέθοδος αντισύλληψης. Επιπλέον παράγοντες που περιέχουν αποκλειστικά παράγωγα προγεστερόνης, χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικές μέθοδοι αντισύλληψης. Οι παραπάνω παράγοντες εφαρμόζονται με την μορφή από…

Περισσότερα…

Άτλαντας ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε, ή να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν τον άτλαντα ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας. Άτλαντας ΗΕΓ της Αμερικάνικης Εταιρίας Επιληψίας

Περισσότερα…

Περὶ ἱερῆς νούσου §§ 1-6, 21 Ιπποκράτης

[1] περὶ μὲν τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης ὧδε ἔχει· οὐδέν τί μοι δοκεῖ τῶν ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει καὶ αὕτη καὶ πρόφασιν, οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ἐνόμισαν θεῖόν τι πρῆγμα εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιότητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέροισι· καὶ κατὰ μὲν τὴν ἀπορίην αὐτοῖσι τοῦ μὴ γινώσκειν τὸ θεῖον διασῴζεται, κατὰ δὲ τὴν εὐπορίην τοῦ τρόπου τῆς ἰήσιος ᾧ ἰῶνται, ἀπόλλυται, ὅτι καθαρμοῖσί τε ἰῶνται καὶ ἐπαοιδῇσιν. εἰ δὲ διὰ τὸ θαυμάσιον θεῖον νομιεῖται, πολλὰ τὰ ἱερὰ νοσήματα ἔσται τούτου εἵνεκεν καὶ οὐχὶ ἓν, ὡς ἐγὼ ἀποδείξω ἕτερα οὐδὲν ἧσσον ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερατώδεα, ἃ οὐδεὶς νομίζει ἱερὰ εἶναι. τοῦτο μὲν γὰρ οἱ πυρετοὶ οἱ ἀμφημερινοὶ καὶ οἱ τριταῖοι καὶ οἱ τεταρταῖοι οὐδὲν ἧσσόν μοι δοκέουσιν ἱεροὶ εἶναι καὶ ὑπὸ θεοῦ γίνεσθαι ταύτης τῆς νούσου, ὧν οὐ θαυμασίως γ᾽ ἔχουσιν· τοῦτο δὲ ὁρῶ μαινομένους ἀνθρώπους καὶ παραφρονέοντας ἀπὸ οὐδεμιῆς προφάσιος ἐμφανέος, καὶ πολλά τε…

Περισσότερα…

Εστιακή ή μερική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα

Οι μερικές επιληψίες χαρακτηρίζονται από σαφή εστιακή έναρξη που αποδεικνύεται κλινικά ή ηλεκτροεγκεφαλογραφικά. Η εντόπισή τους ποικίλει και διακρίνονται σε απλές ή σύνθετες, στις οποίες συνυπάρχει μεταβολή του επιπέδου συνείδησης. Εστιακές κρίσεις του μετωπιαίου λοβού (Εστιακές ή κινητικές και κρίσεις Jackson) Οι εστιακές κρίσεις της συμπληρωματικής κινητικής περιοχές χαρακτηρίζεται από στροφή της κεφαλής και των οφθαλμών προς την αντίθετη πλευρά και έκταση των άκρων συνήθως ετεροπλεύρως της επιληπτογόνου εστίας, ενώ μπορεί να ακολουθήσουν γενικευμένες κλονικές συσπάσεις και απώλεια συνείδησης. Είναι ωστόσο δυνατόν κάποιες φορές η κρίση να χαρακτηρίζεται από γενίκευση και απώλεια συνείδησης χωρίς στροφή της κεφαλής. Στροφή της κεφαλής ομόπλευρα της επιληπτογόνου εστίας μπορεί να λάβει χώρα και κατά την πρώιμη φάση εστιακής κρίσης του κροταφικού λοβού. Οι κρίσεις Jackson ξεκινούν με τονική σύσπαση των δακτύλων του ενός άκρου ή του ημίσεως του προσώπου, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλους μύες ομοπλεύρως. Στην κλασική μορφή του οι κρίσεις…

Περισσότερα…

Θεραπευτική αντιμετώπιση της επιληψίας

Η θεραπευτική προσέγγιση της επιληψίας διακρίνεται στην: 1. Χρήση αντιεπιληπτικών φαρμακευτικών παραγόντων 2. Την χειρουργική αντιμετώπιση 3. Την αποφυγή των παραγόντων που πυροδοτούν τις κρίσεις και 4. Την ρύθμιση της φυσικής και ψυχικής δραστηριότητας Αντιεπιληπτικοί παράγοντες Η χρήση αντιεπιληπτικών φαρμάκων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην αντιμετώπιση της επιληψίας. Σε ένα ποσοστό 70% των ασθενών οι κρίσεις ελέγχονται με την φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε ποσοστό 20-25% μειώνεται σημαντικά η συχνότητα των κρίσεων. Βαλπροϊκό οξύ: το βαλπροϊκό οξύ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα και χορηγείται από του στόματος ή ενδοφλεβίως. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις, τις εστιακές κρίσεις, τις αφαιρέσεις και τις μυοκλονικές κρίσεις. Χορηγείται σε δοσολογία 30-60mg/kg στα παιδιά και 1000-3000mg ημερησίως στους ενήλικες. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι 6-15 ώρες και τα θεραπευτικά επίπεδά του στο πλάσμα 50-100μg/ml. Μεταξύ των κυριοτέρων ανεπιθύμητων ενεργειών του είναι η ηπατοτοξικότητα, που εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά ηλικίας κάτω των δύο…

Περισσότερα…

Γενικευμένη επιληψία

Γενικευμένες τονικο-κλονικές κρίσεις (Grand mal) Οι γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις ξεκινούν συνήθως χωρίς προειδοποιητικά σημεία, ενώ δεν αποκλείεται ο ασθενής να νιώθει πρόδρομα φαινόμενα, όπως απάθεια, ευερεθιστότητα, καταθλιπτικό συναίσθημα, ή σπανίως εκστατικά φαινόμενα. Είναι πιθανό μυοκλονικές κινήσεις κατά την αφύπνιση να αποτελούν πρόδρομα σημεία επερχόμενης κρίσης, ακόμη και ώρες αργότερα. Κοιλιακά άλγη, κράμπες, αίσθημα βάρους στο επιγάστριο, ωχρότητα, κεφαλαλγία, ή ακόμη και διάρροια αναφέρονται επίσης ως πρόδρομα σημεία και καταστάσεις επιληπτικών κρίσεων. Στο 50% των περιπτώσεων, λίγα δευτερόλεπτα πριν την απώλεια συνείδησης παρατηρείται στροφή της κεφαλής, ή ενός άκρου και στη συνέχεια έκταση της κορμού, στροφή των οφθαλμών προς τα άνω, το στόμα ανοίγει, τα άνω άκρα βρίσκονται σε έκταση και απαγωγή, οι ώμοι σε ημιέκταση και οι άκρες χείρες σε πρηνισμό. Ακολουθεί η τονική φάση, με σύσπαση των μυών της ράχης και του τραχήλου, καθώς και τονική σύσπαση των άκρων, ενώ συχνά αναφέρεται από τους αυτόπτες μάρτυρες κραυγή ή κλάμα,…

Περισσότερα…

Ταξινόμηση της επιληψίας

Ο όρος επιληψία αναφέρεται στην αυξημένη τάση για επιληπτικές κρίσεις σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρία Επιληψίας. Στις ΗΠΑ η συχνότητά της εκτιμάται σε 44 περιπτώσεις ανά 10000 πληθυσμού κάθε χρόνο. Το 66% περίπου των επιληπτικών ασθενών εμφανίζουν την πρώτη κρίση κατά την παιδική ηλικία. Ταξινόμηση της επιληψίας Η επιληψία ταξινομείται αιτιολογικά, τοπογραφικά, αναλόγως της συχνότητας εμφάνισης των κρίσεων, ή βάσει των ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων. Βάσει της αιτιολογίας η επιληψία ταξινομείται ως εξής: 1. Ιδιοπαθής, όταν δεν ανευρίσκεται σαφές αίτιο 2. Δευτεροπαθής, όταν υπάρχει σαφές αίτιο και 3. Κρυπτογενής, όταν υπάρχει σοβαρή υποψία για την ύπαρξη αιτίου το οποίο ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί. Βάσει της εντόπισης της επιληπτογόνου εστίας, η επιληψία και τα επιληπτικά σύνδρομα ταξινομούνται ως εξής: 1. Γενικευμένες (Αμφοτερόπλευρες συμμετρικές χωρίς εστιακή έναρξη) Α. τονικές, κλονικές ή τονικοκλονικές (grand mal) Β. αφαιρέσεις (petit mal) 1. Με απώλεια συνείδησης μόνο 2. Σύνθετες με βραχείες τονικές, κλονικές συσπάσεις ή αυτοματισμούς Γ. σύνδρομο…

Περισσότερα…