Φαρμακευτική Αντιμετώπιση στη Νόσο Πάρκινσον

Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρία εξέδωσε θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση νευρολογικών νοσημάτων τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Νευρολογία. Οδηγίες του κλάδου κινητικών διαταραχών της Ελληνικής…

Σύνδρομο του καθηλωμένου ατόμου (Moersch-Woltmann syndrome, Stiff person syndrome)

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από προϊούσα διακυμαινόμενη δυσκαμψία και μυϊκές συσπάσεις. Επιδημιολογία Η συχνότητα του συνδρόμου υπολογίζεται σε 11 περίπτωση ανά 1000000 πληθυσμού, χωρίς να υφίσταται…

Ημιβαλλισμός

Εκδήλωση δυσλειτουργίας του εξωπυραμιδικού συστήματος και συγκεκριμένα του υποθαλαμίου σωματίου του Luys και σπανίως του οπτικού θαλάμου ή του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και εκδηλώνεται…

Εξωπυραμιδικά φαινόμενα συνεπεία χορήγησης εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης

Εισαγωγή Το θέμα των φαρμακοεπαγόμενων εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων ακολούθησε την ανακάλυψη της χλωροπρομαζίνης το 1952 από τους Delay και Deniker (1). Οι νευροανατομικοί, νευροχημικοί και νευροφυσιολογικοί…

Σύνδρομο Ferguson-Critchley

Κληρονομική νόσος με προϊούσα πορεία που χαρακτηρίζεται από παρεγκεφαλιδική δυσλειτουργία, εξωτερική οφθαλμοπληγία, χειλεογλωσσικό τόμο και συναισθηματική ακράτεια. Επιδημιολογία Προσβάλλει κυρίως άρρενες σε διπλάσια αναλογία έναντι…

Νόσος Lubag

Δυστονική μορφή παρκινσωνισμού συνδεδεμένη με το Χ χρωμόσωμα Η νόσος Lubag αποτελεί δυστονική μορφή παρκινσωνισμού και περιγράφηκε σε άρρενες κατοίκους της νήσου Panay των Φιλιππίνων…