Διαταραχές του λόγου

Αφασία-Δυσαρθρία Αφασία: Διαταραχή της διεργασίας του λόγου Δυσαρθρία: Διαταραχή της άρθρωσης του λόγου Αιτιολογία 1. ΑΕΕ 2. Εγκεφαλίτιδες 3. Χωροκατακτητικές εξεργασίες 4. Τραυματικές κακώσεις 5. Νευροεκφυλιστικά νοσήματα 6. Διαταραχές της αναπνοής (αναπνευστικά νοσήματα), της φώνησης και της άρθρωσης (διαταραχή του λάρυγγα, των οδόντων), οδηγούν σε δυσαρθρία Εκτίμηση και αξιολόγηση 1. Είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ αφασίας και δυσαρθρίας 2. Είναι απαραίτητες οι πληροφορίες που αφορούν στην έναρξη, η οποία μπορεί να είναι οξεία (ΑΕΕ, υπογλυκαιμία), υποξεία (Νεοπλάσματα, λοιμώξεις), ή χρόνια (νευροεκφυλιστικά νοσήματα, βραδέως αναπτυσσόμενοι όγκοι) 3. Αξιολόγηση της συνύπαρξης συνοδών καταστάσεων και συμπτωμάτων (ημιπάρεση, διαταραχές όρασης, διπλωπία, διαταραχές της αναπνοής) Επιπλέον η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκτίμηση των εξής παραμέτρων: 1. Ρυθμός, ποσότητα, ευχέρεια λόγου 2. Παρουσία παραφασιών 3. Εάν διατηρείται η κατανόηση, η επανάληψη, η κατονομασία, η ανάγνωση και η γραφή Εργαστηριακός έλεγχος 1. Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος συμπεριλαμβανομένων της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας και την διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης εάν υπάρχει…

Περισσότερα…