Συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού (Δεσμιδική μυέλωση)

Η συνδυασμένη εκφύλιση του νωτιαίου μυελού οφείλεται κατά κανόνα στην έλλειψη της βιταμίνης Β12 και εκδηλώνεται κλινικά με μυελοπάθεια, διαταραχή της ιδιοδεκτικής αντίληψης, περιφερική νευροπάθεια,…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…