Ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal

Ο ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal, βρίσκεται επί των εκτός του πυρήνα των Edinger-Westphal και κοιλιακώς -έξω της περί του υδραγωγού φαιάς ουσίας. Αποτελείται από μικρού – μέσου μεγέθους νευρώνες και ολιγάριθμους ευμεγέθεις νευρώνες. Αποτελεί σταθμό της έσω επιμήκους δεσμίδας και συνδέεται αμφοτεροπλεύρως με τους αιθουσαίους πυρήνες και τον πρότακτο πυρήνα του υπογλωσσίου, ενώ οι ίνες των νευρώνων του πορεύονται προς τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου και τους κινητικούς νευρώνες των μυών του τραχήλου. Ο ενδιάμεσος πυρήνας του Cajal σχετίζεται με τις κάθετες συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών και το αιθουσο-οφθαλμικό αντανακλαστικό.

Περισσότερα…

Πυρήνας του Darkschewitsch

Ο πυρήνας του Darkschewitsch βρίσκεται στο ύψος του μεσεγκεφάλου, παραπλεύρως της πέριξ του υδραγωγού φαιάς ουσίας και άνωθεν του ενδιάμεσου πυρήνα του Cajal και έμπροσθεν και πάνω από τον πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου. Φέρει ενδιάμεσους νευρώνες και αποτελεί ουσιαστικά έναν από τους επικουρικούς οφθαλμοκινητικούς πυρήνες. Λειτουργικώς σχετίζεται με τον συντονισμό των συζυγών κινήσεων των οφθαλμών, όντας σταθμός της έσω επιμήκους δεσμίδας.

Περισσότερα…

Το Εγκεφαλικό Στέλεχος

Το στέλεχος του εγκεφάλου Το εγκεφαλικό στέλεχος περιλαμβάνει ανατομικά τον μέσο εγκέφαλο, τον ισθμό του εγκεφάλου, την γέφυρα και τον προμήκη μυελό. Ο μέσος εγκέφαλος Ο μέσος εγκέφαλος έχει μήκος περίπου 1,5 με 2 εκατοστά και συνδέει τον διάμεσο εγκέφαλο με τη γέφυρα και την παρεγκεφαλίδα. Στην ραχιαία επιφάνεια του διακρίνουμε το τετράδυμο πέταλο, στην κοιλιακή επιφάνεια τα εγκεφαλικά σκέλη και μεταξύ των παραπάνω ανατομικών σχηματισμών την οπίσθια διάτρητη ουσία και δυο πλάγιες επιφάνειες, τους βραχίονες του τετραδύμου πετάλου. Τον διάμεσο εγκέφαλο διασχίζει καθ’ όλο το μήκος του ο υδραγωγός του Sylvius. Το τετράδυμο πέταλο Το τετράδυμο πέταλο εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω, από την επίφυση μέχρι το πρόσθιο μυέλινο ιστίο. Αποτελείται από δυο ζεύγη υπόλευκων υποστρόγγυλων ογκωμάτων, τα διδύμια. Το άνω ζεύγος των διδυμίων έχουν μάλλον ωοειδές σχήμα και ονομάζονται πρόσθια διδύμια, ενώ το κάτω οπίσθια διδύμια. Τα ζεύγη των διδυμίων διαχωρίζονται μεταξύ τους με δυο αύλακες, μια…

Περισσότερα…