Υπαραχνοειδής αιμορραγία (ICD 10: I60)

Πρόκειται για συγκέντρωση αίματος εντός του υπαραχνοειδούς χώρου. Κλινική εικόνα Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η αιμορραγία εγκαθίσταται με έντονη κεφαλαλγία, αιφνίδιας έναρξης που αντανακλά στον αυχένα και συνοδεύεται από ναυτία, εμέτους και φωτοφοβία. Η ένταση της κεφαλαλγίας είναι πρωτόγνωρη για τον ασθενή. Επίσης η υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι δυνατόν να εκδηλωθεί σαν επεισόδιο απώλειας συνείδησης. Στα δύο τρίτα των ασθενών μετά από σύντομο χρονικό διάστημα εγκαθίσταται έκπτωση επιπέδου συνείδησης, το οποίο κυμαίνεται από ελαφρά υπνηλία μέχρι κωματώδη κατάσταση. Επιληπτικές κρίσεις, παρέσεις κρανιακών νεύρων και διαταραχές από το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι επίσης πιθανό να παρατηρηθούν. Στο 30% η αιμορραγία παρουσιάζεται μετά από σωματική καταπόνηση, ενώ το 10% των πασχόντων είχε ήδη κάποιες ημέρες έως και εβδομάδες προ της αιμορραγίας ένα επεισόδιο έντονης κεφαλαλγίας (προειδοποιητική αιμορραγία ή αιμορραγία της εμπροσθοφυλακής). Η υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι δυνατόν να προκαλέσει διαταραχές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και εικόνα ΟΕΜ. Αιτιοπαθογένεια Το 80% των αυτόματων υπαραχνοειδών αιμορραγιών σχετίζεται με…

Περισσότερα…