Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων και εγκεφαλικών φλεβών (ICD 10-G 08)

Στοιχεία επιδημιολογίας Η θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου εμφανίζεται με συχνότητα 0,22/100000 κατοίκους και είναι συχνότερη στις γυναίκες. Παράγοντες κινδύνου Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου…