Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων και εγκεφαλικών φλεβών (ICD 10-G 08)

Στοιχεία επιδημιολογίας Η θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου εμφανίζεται με συχνότητα 0,22/100000 κατοίκους και είναι συχνότερη στις γυναίκες. Παράγοντες κινδύνου Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου είναι η εγκυμοσύνη και η λοχεία, η από του στόματος λήψη αντισυλληπτικών, οι λοιμώξεις του μέσου ωτός και των παραρρίνιων και μετωπιαίων κόλπων, οι κακοήθειες, οι διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού, οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες και η οσφυονωτιαία παρακέντηση. Κλινική εικόνα Η κλινική εικόνα της θρόμβωσης φλεβωδών κόλπων περιλαμβάνει συμπτώματα από την αυξημένη ενδοκράνια πίεση, όπως είναι η κεφαλαλγία, οι οπτικές διαταραχές που εκδηλώνονται κυρίως με θάμβος όρασης και η πάρεση της έκτης εγκεφαλικής συζυγίας, εστιακά συμπτώματα, όπως είναι η ημιπάρεση, δυσφασικά φαινόμενα και επιληπτικές κρίσεις, συμπτώματα από διάχυτες εγκεφαλικές αλλοιώσεις, όπως είναι το ντελίριο, η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και τα πολυεστιακά συμπτώματα, και στην περίπτωση θρόμβωσης του σηραγγώδους κόλπου εμφανίζονται πάρεση των εγκεφαλικών συζυγιών ΙΙΙ, IV, V1…

Περισσότερα…