Θάλαμος και Υποθαλάμια χώρα

Μετωπιαία τομή στο ύψος του οπισθίου Υποθαλάμου. Μέθοδος Nissl με κυανό του μεθυλενίου, μεγέθυνση 4Χ

Comments

comments

Τα σχόλια είναι κλειστά