Charcot-Marie-Tooth (ICD-10 G 60.0)

Η νόσος των Charcot–Marie–Tooth, γνωστή επίσης και ως νευροπάθεια Charcot–Marie–Tooth, κληρονομική κινητική αισθητική νευροπάθεια ή περονιαία μυϊκή ατροφία, περιλαμβάνει μία ετερογενή ομάδα γενετικά και κλινικά διαφορετικών κληρονομικών καταστάσεων, που χαρακτηρίζονται από προϊούσα απώλεια μυϊκού ιστού και διαταραχή της επιπολής αισθητικότητας.

Στοιχεία επιδημιολογίας
Πρόκειται για την συχνότερη κληρονομούμενη νευρολογική διαταραχή με συχνότητα 1/2500 κατοίκους.

Κλινική εικόνα
Η νόσος ξεκινάει συνήθως από την πρώιμη παιδική ηλικία, ή πρώιμη ενήλικο ζωή, χωρίς να αποκλείεται η έναρξή της κατά την Τρίτη ή τέταρτη δεκαετία της ζωής. Το αρχικό σύμπτωμα είναι συνήθως η πτώση άκρου ποδός και η σφυροδακτυλία. Ακόμη παρατηρείται ατροφία των μυών της κνήμης και τα πόδια λαμβάνουν σχήμα ανεστραμμένου μπουκαλιού σαμπάνιας ή ποδιού πελεκάνου, ενώ σταδιακά εγκαθίσταται μυϊκή αδυναμία των άνω άκρων. Διαταραχή της επιπολής αισθητικότητας, άλλοτε άλλου βαθμού, επώδυνες μυϊκές συσπάσεις και υψηλή ποδική καμάρα εμφανίζονται ακόμη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

By Nephron – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12772068

Η ποικιλία των συμπτωμάτων και η πορεία της νόσου διαφέρουν μεταξύ των ασθενών. οι αναπνευστικοί μύες, όπως και οι μύες του αυχένα και του ώμου είναι δυνατόν να επηρεαστούν, ενώ ένας αριθμός πασχόντων αναπτύσσει διαταραχές της ακοής και της όρασης και διαταραχές της κατάποσης, της μάσησης και της φώνησης. Στα προχωρημένα στάδια της νόσου οι ασθενείς εμφανίζουν έντονα άλγη λόγω των θέσεων που λαμβάνουν τα άκρα από τις μυϊκές ατροφίες.

Αιτιοπαθογένεια
Η νόσος σχετίζεται με μεταλλάξεις γονιδίων που επηρεάζουν τον σχηματισμό των πρωτεϊνών του μυελινικού ελύτρου και του νευράξονα. Η συχνότερη μετάλλαξη είναι ο διπλασιασμός μεγάλου τμήματος του βραχέος σκέλους τους χρωμοσώματος 17, που περιλαμβάνει το γονίδιο PMP22, ενώ συχνές είναι επίσης οι μεταλλάξεις στο γονίδιο MFN2 που κωδικοποιεί μιτοχονδριακές πρωτεΐνες.
Η Charcot-Marie-Tooth διακρίνεται στις πρωτοπαθείς απομυελινωτικές νευροπάθειες CMT1, CMT3 και CMT4 και στην πρωτοπαθή αξονική νευροπάθεια CMT2.

Διάγνωση
Η διάγνωση τίθεται από την κλινική εικόνα, τον νευροφυσιολογικό έλεγχο, την μυϊκή βιοψία και τον γενετικό έλεγχο.

Κλινικές κατηγορίες

CMT1: απομυελινωτικός τύπος, αποτελεί το 30% περίπου του συνόλου των περιπτώσεων και χαρακτηρίζεται από σοβαρού βαθμού απομυελίνωση
CMT2: αξονικός τύπος, αποτελεί το 20-40% των περιπτώσεων, επηρεάζει κατά κύριο λόγ τα κάτω άκρα και η κλινική σημειολογία είναι συνήθως βαρύτερη του τύπου Ι.
CMT3: απομυελινωτικός τύπος, αναφέρεται και ως Dejerine–Sottas disease, εξαιρετικά σπάνια
CMT4: απομυελινωτικός νωτιαίος τύπος
CMT5: πυραμιδικός τύπος
CMT6: συνοδεύεται από κώφωση και τύφλωση
CMTDI: επικρατής διάμεσος τύπος
CMTRI: υπολειπόμενος διάμεσος τύπος
CMTX X-linked type, αποτελεί το 10-20% των περιπτώσεων

Θεραπευτική προσέγγιση και διαχείριση
Παρόλο που δεν υφίσταται αιτιολογική θεραπεία, η χρήση ασκορβικού οξέος έχει χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης η διενέργεια φυσικοθεραπείας, κινησιοθεραπείας, λογοθεραπείας και η αντιμετώπιση των πιθανόν επιπλοκών, ακόμη και η χειρουργική αποκατάσταση των μη φυσιολογικών θέσεων των άκρων βοηθούν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της πορείας των πασχόντων.

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:
Krajewski, K. M. (2000). “Neurological dysfunction and axonal degeneration in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A”. Brain 123 (7): 1516–27. doi:10.1093/brain/123.7.1516. PMID 10869062.
Physical Medicine and Rehabilitation for Charcot-Marie-Tooth Disease. Medscape. Retrieved March 20th, 2012.
Le, Tao; Bhushan, Vikas (6 January 2014). First Aid for the USMLE Step 1 2014. McGraw-Hill Education. ISBN 9780071831420. Retrieved 4 September 2014. “Typically autosomal dominant inheritance pattern associated with scoliosis and foot deformities (high or flat arches).”
http://www.lindacrabtree.com/cmt/basics/basics_article1.html[full citation needed]
Soykan I, McCallum RW (January 1997). “Gastrointestinal involvement in neurologic disorders: Stiff-man and Charcot-Marie-Tooth syndromes”. The American Journal of the Medical Sciences 313 (1): 70–3. doi:10.1097/00000441-199701000-00012. PMID 9001170.
http://www.ninds.nih.gov/disorders/charcot_marie_tooth/detail_charcot_marie_tooth.htm#265923092[full citation needed]
“Treatment and Management of CMT” (Press release). Charcot-Marie-Tooth Association. October 6, 2010. Retrieved August 26, 2011.
http://www.patient.co.uk/doctor/charcot-marie-tooth-syndrome-pro
Carter, Gregory T.; Jensen, Mark P.; Galer, Bradley S.; Kraft, George H.; Crabtree, Linda D.; Beardsley, Ruth M.; Abresch, Richard T.; Bird, Thomas D. (1998). “Neuropathic pain in Charcot-Marie-tooth disease”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 79 (12): 1560–4. doi:10.1016/S0003-9993(98)90421-X. PMID 9862301.
Baloh, R. H.; Schmidt, R. E.; Pestronk, A.; Milbrandt, J. (2007). “Altered Axonal Mitochondrial Transport in the Pathogenesis of Charcot-Marie-Tooth Disease from Mitofusin 2 Mutations”. Journal of Neuroscience 27 (2): 422–30. doi:10.1523/JNEUROSCI.4798-06.2007. PMID 17215403.
Berger, Philipp; Young, Peter; Suter, Ueli (2002). “Molecular cell biology of Charcot-Marie-Tooth disease”. Neurogenetics 4 (1): 1–15. doi:10.1007/s10048-002-0130-z. PMID 12030326.
Yiu, Eppie M.; Burns, Joshua; Ryan, Monique M.; Ouvrier, Robert A. (2008). “Neurophysiologic abnormalities in children with Charcot-Marie-Tooth disease type 1A”. Journal of the Peripheral Nervous System 13 (3): 236–241. doi:10.1111/j.1529-8027.2008.00182.x. PMID 18844790.
http://www.charcot-marie-tooth.org/about_cmt/diagnosis.php[full citation needed]
Wade, Nicholas (2010-03-10). “Disease Cause Is Pinpointed With Genome”. New York Times.
Lupski, James R.; Reid, Jeffrey G.; Gonzaga-Jauregui, Claudia; Rio Deiros, David; Chen, David C.Y.; Nazareth, Lynne; Bainbridge, Matthew; Dinh, Huyen et al. (2010). “Whole-Genome Sequencing in a Patient with Charcot–Marie–Tooth Neuropathy”. New England Journal of Medicine 362 (13): 1181–91. doi:10.1056/NEJMoa0908094. PMID 20220177.
Inoue, K; Dewar, K; Katsanis, N; Reiter, LT; Lander, ES; Devon, KL; Wyman, DW; Lupski, JR; Birren, B (June 2001). “The 1.4-Mb CMT1A duplication/HNPP deletion genomic region reveals unique genome architectural features and provides insights into the recent evolution of new genes.”. Genome research 11 (6): 1018–33. doi:10.1101/gr.180401. PMC 311111. PMID 11381029.
Latour, Philippe; Fabreguette, Anne; Ressot, Catherine; Blanquet-Grossard, FranÇOise; Antoine, Jean-Christophe; Calvas, Patrick; Chapon, FranÇOise; Corbillon, Emmanuel et al. (1997). “New Mutations in the X-Linked Form of Charcot-Marie-Tooth Disease”. European Neurology 37 (1): 38–42. doi:10.1159/000117403. PMID 9018031.
Abrams, Charles K.; Rash, John E. (2009). “Connexins in the Nervous System”. In Harris, Andrew; Locke, Darren. Connexins. New York: Springer. pp. 323–57. doi:10.1007/978-1-59745-489-6_15. ISBN 978-1-934115-46-6.
Passage, Edith; Norreel, Jean Chrétien; Noack-Fraissignes, Pauline; Sanguedolce, Véronique; Pizant, Josette; Thirion, Xavier; Robaglia-Schlupp, Andrée; Pellissier, Jean François; Fontés, Michel (2004). “Ascorbic acid treatment corrects the phenotype of a mouse model of Charcot-Marie-Tooth disease”. Nature Medicine 10 (4): 396–401. doi:10.1038/nm1023. PMID 15034573.
“Neuromuscular Trial/Study”. Clinical Trials. Muscular Dystrophy Association. 2007-07-18. Retrieved 2008-05-28.
Burns, Joshua; Ouvrier, Robert A; Yiu, Eppie M; Joseph, Pathma D; Kornberg, Andrew J; Fahey, Michael C; Ryan, Monique M (2009). “Ascorbic acid for Charcot–Marie–Tooth disease type 1A in children: A randomised, double-blind, placebo-controlled, safety and efficacy trial”. Lancet Neurology 8 (6): 537–44. doi:10.1016/S1474-4422(09)70108-5. PMID 19427269.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…