Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων και εγκεφαλικών φλεβών (ICD 10-G 08)

Στοιχεία επιδημιολογίας
Η θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου εμφανίζεται με συχνότητα 0,22/100000 κατοίκους και είναι συχνότερη στις γυναίκες.

Παράγοντες κινδύνου
Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για την θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου είναι η εγκυμοσύνη και η λοχεία, η από του στόματος λήψη αντισυλληπτικών, οι λοιμώξεις του μέσου ωτός και των παραρρίνιων και μετωπιαίων κόλπων, οι κακοήθειες, οι διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού, οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες και η οσφυονωτιαία παρακέντηση.

By James Heilman, MD – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49065884
Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org. From the case rID: 4408

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα της θρόμβωσης φλεβωδών κόλπων περιλαμβάνει συμπτώματα από την αυξημένη ενδοκράνια πίεση, όπως είναι η κεφαλαλγία, οι οπτικές διαταραχές που εκδηλώνονται κυρίως με θάμβος όρασης και η πάρεση της έκτης εγκεφαλικής συζυγίας, εστιακά συμπτώματα, όπως είναι η ημιπάρεση, δυσφασικά φαινόμενα και επιληπτικές κρίσεις, συμπτώματα από διάχυτες εγκεφαλικές αλλοιώσεις, όπως είναι το ντελίριο, η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και τα πολυεστιακά συμπτώματα, και στην περίπτωση θρόμβωσης του σηραγγώδους κόλπου εμφανίζονται πάρεση των εγκεφαλικών συζυγιών ΙΙΙ, IV, V1 και VI και πρόπτωση του οφθαλμού.

Εργαστηριακή διερεύνηση

Η αξονική τομογραφία καταδεικνύει εστιακό ή γενικευμένο οίδημα του εγκεφάλου, ενώ οι φλεβώδεις κόλποι απεικονίζονται υπέρπυκνοι και μετά την χορήγηση σκιαστικού διαπιστώνεται κενό πλήρωσης στο σημείο της θρόμβωσης (delta sign). επιπλέον παρατηρούνται παρεγχυματικές αλλοιώσεις και ενδεχομένως αιμορραγικά στοιχεία. Η μαγνητική τομογραφία αποκαλύπτει επίσης παρεγχυματικές αλλοιώσεις και υπέρπυκνους φλεβώδεις κόλπους, ιδίως στην υποξεία θρόμβωση, ενώ η αξονική και η μαγνητική φλεβογραφία επιβεβαιώνουν την διάγνωση, καθώς εμφανίζουν χαρακτηριστικό κενό πλήρωσης ή σημαντικού βαθμού στένωση στο σημείο της θρόμβωσης.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τυχόν λοιμώξεων και την χορήγηση ηπαρίνης ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε θεραπευτική δόση στην οξεία φάση, η οποία ακολουθείται από εξάμηνη χορήγηση αντιπηκτικών, το διάστημα χορήγησης των οποίων αυξάνει σε περιπτώσεις διαταραχής του πηκτικού μηχανισμού. Στις ανθεκτικές περιπτώσεις εφαρμόζεται εστιακή θρομβόλυση.
Επιπλέον η αυξημένη ενδοκράνια πίεση αντιμετωπίζεται με χορήγηση μαννιτόλης και εκκενωτική οσφυονωτιαία παρακέντηση υπό αυστηρή παρακολούθηση.
Τέλος εάν υπάρχουν επιληπτικές κρίσεις αντιμετωπίζονται με αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:
Zhang J, Stringer MD (July 2010). “Ophthalmic and facial veins are not valveless”. Clin. Experiment. Ophthalmol. 38 (5): 502–10. doi:10.1111/j.1442-9071.2010.02325.x. PMID 20491800.
Munckhof WJ, Krishnan A, Kruger P, Looke D (April 2008). “Cavernous sinus thrombosis and meningitis from community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection”. Intern Med J 38 (4): 283–7. doi:10.1111/j.1445-5994.2008.01650.x. PMID 18380704.
Bhatia K, Jones NS. Septic cavernous sinus thrombosis secondary to sinusitis: are anticoagulants indicated? A review of the literature. J Laryngol Otol. 2002;116:667-676.
Coutinho J, de Bruijn SF, Deveber G, Stam J. Anticoagulation for cerebral sinus thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2011:CD002005
Southwick FS, Richardson EP Jr, Swartz MN. Septic thrombosis of the dural venous sinuses. Medicine. 1986;65:82-106.
Gallagher RM, Gross CW, Phillips CD. Suppurative intracranial complications of sinusitis. Laryngoscope. 1998;108:1635-1642.
Clifford-Jones RE, Ellis CJ, Stevens JM, et al. Cavernous sinus thrombosis. J Neurol Neurosurg Psychiaty. 1982;45:1092-1097.
. Igarashi H, Igarashi S, Fujio N, et al. Magnetic resonance imaging in the early diagnosis of cavernous sinus thrombosis. Ophthalmologica. 1995;209:292-296.
Silver HS, Morris LR. Hypopituitarism secondary to cavernous sinus thrombosis. South Med J. 1983;76:642-646.
Sahjpaul RL, Lee DH. Infratentorial subdural empyema, pituitary abscess, and septic cavernous sinus thrombophlebitis secondary to paranasal sinusitis: case report. Neurosurgery. 1999;44:864-866; discussion 866-868.
Wald ER. Periorbital and orbital infections. Infect Dis Clin North Am. 2007;21:393-408
Osborn MK, Steinberg JP. Subdural empyema and other suppurative complications of paranasal sinusitis. Lancet Infect Dis. 2007;7:62-7

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…