Παρανεοπλασματικά σύνδρομα

Πρόκειται για νευρολογικά σύνδρομα σχετιζόμενα με κακοήθεις νεοπλασίες, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην άμεση διήθησε από τον καρκίνο, σε μεταστάσεις ή σε παρενέργειες της θεραπείας. Συμβαίνουν συχνά πριν την ανακάλυψη του όγκου, ακόμα και στα πρώιμα στάδια και οφείλονται ουσιαστικά στην επίδραση αυτοαντισωμάτων.

Σύνδρομα του ΚΝΣ
Υποξεία παρεγκεφαλιδική εκφύλιση
Χαρακτηρίζεται από διαταραχή της βάδισης και της ισορροπίας, διπλωπία και δυσφασία. Έχει συχνά οξεία έναρξη και ομοιάζει με ιογενή λοίμωξη της παρεγκεφαλίδας. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου καταδεικνύει ατροφία της παρεγκεφαλίδας ή αυξημένη πρόσληψη παραμανγητικής ουσίας στα λόβια αυτής, ενώ η νευροπαθολογική εικόνα περιλαμβάνει απώλεια των κυττάρων του Purkinje και των εν τω βάθει παρεγκεφαλιδικών πυρήνων.
Οι συχνότερες κακοήθεις με τις οποίες συνδέεται είναι ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος των ωοθηκών και του μαστού και το λέμφωμα Hodgkin.

Οψόκλονος-μυόκλονος
Στην βιβλιογραφία αναφέρεται και σαν dancing eyes-dancing feet και χαρακτηρίζεται από ακούσιες, άρρυθμες πολλαπλών κατευθύνσεων σακκαδικές κινήσεις με οριζόντια, κάθετα και στροφικά στοιχεία. Επιπλέον εμφανίζονται μυοκλονικές κινήσεις των άκρων και του κορμού, ενώ σταδιακά αναπτύσσεται αταξία, τρόμος και εγκεφαλοπάθεια με συγχυτική κατάσταση. Αιτιοπαθογενετικά σχετίζεται με διαταραχή της λειτουργίας του οροφιαίου πυρήνα της παρεγκεφαλίδας. Στα παιδιά ο συχνότερος όγκος που ανιχνεύεται είναι το νευροβλάστωμα, ενώ στους ενήλικες το μικροκυτταρικό του πνεύμονα, ή ο καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ανιχνεύονται αντισώματα.

Λιμβική εγκεφαλίτιδα

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org. From the case rID: 49593

Κλινικά χαρακτηρίζεται από διαταραχή της πρόσφατης μνήμης, του συναισθήματος και του ύπνου, οξεία συγχυτική κατάσταση, επιληπτικές κρίσεις ή εστιακό status epilepticus. Η μαγνητική τομογραφία καταδεικνύει στις ακολουθίες FLAIR και Τ2 υψηλό σήμα στην έσω επιφάνεια των κροταφικών λοβών. Οι όγκοι που συνήθως ανιχνεύονται είναι ο μικροκυτταρικός του πνεύομνα, το σεμίνωμα των όρχεων, το θύμωμα και το λέμφωμα.
Η διαφορική διάγνωσή της περιλαμβάνει την ερπητική εγκεφαλίτιδα, την έλλειψη θειαμίνης και τις αγγειΐτιδες.

Σύνδρομα του ΠΝΣ
Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome
Προσυναπτική διαταραχή της χολινεργικής νευρομυϊκής σύναψης και των συνάψεων του αυτονόμου νευρικού συστήματος, που οφείλεται στην επίδραση αντισωμάτων έναντι των διαύλων ασβεστίου (VGCC). Σε ποσοστό 60% σχετίζεται με κακοήθεια, ενώ το υπόλοιπο 40% με αυτοάνοσα νοσήματα. Κλινικά χαρακτηρίζεται από κενρομελική μυϊκή αδυναμία και πιθανώς εμπλοκή των οφθαλμικών μυών, καθώς και συμμετοχή του αυτονόμου νευρικού συστήματος με ξηροστομία και ορθοστατική υπόταση. Χαρακτηριστικά η μυϊκή αδυναμία υφίεται με την επανειλημμένη χρήση των μυών.

Αισθητική νευροπάθεια και νευρωνοπάθεια
Επώδυνη προϊούσα ασύμμετρη νευροπάθεια με ελάττωση της εν τω βάθει αισθητικότητας και αισθητική αταξία και ελάχιστη ή καθόλου κινητική συμμετοχή. Είναι δυνατόν να ξεκινάει από τα άνω άκρα και ο νευροφυσιολογικός έλεγχος αποκαλύπτει αξονική και απομυελινωτική βλάβη. Η διαφορική διάγνωσή της περιλαμβάνει τις μεταβολικές νευροπάθειες, την χρόνια φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυνευροπάθεια και τις αγγειΐτιδες.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Μη νεοπλασματικές αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες και εγκεφαλοπάθειες

Κλινικά χαρακτηριστικά και επιδημιολογία Οι αυτοάνοσες εγκεφαλοπάθειες και εγκεφαλίτιδες είναι συχνότερες στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Η συχνότητά τους είναι αυξημένη στις μέση…