Ναρκοληψία-Διαγνωστικά κριτήρια

Η ναρκοληψία ταξινομείται σε δύο τύπους σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:
Τύπου 1
1. Ο ασθενής εμφανίζει ημερήσιες περιόδους ακατανίκητης ανάγκης για ύπνο για τουλάχιστον 3 μήνες
2. Εμφανίζει κρίσεις καταπληξίας και λανθάνοντα χρόνο του ύπνου REM μικρότερο των 8 λεπτών και 2 ή περισσότερες καταγεγραμμένες περίοδοι REM κατά την έλευση του ύπνου σύμφωνα με τις συνιστώμενες τεχνικές οδηγίες, καθώς και επίπεδα υποκρετίνης-1 χαμηλότερα των 110pgr/mL ή στο 1/3 των φυσιολογικών τιμών.
Τύπου 2
1. Ο ασθενής εμφανίζει ημερήσιες περιόδους ακατανίκητης ανάγκης για ύπνο για τουλάχιστον 3 μήνες
2. Εμφανίζει κρίσεις καταπληξίας και λανθάνοντα χρόνο του ύπνου REM μικρότερο των 8 λεπτών και 2 ή περισσότερες καταγεγραμμένες περίοδοι REM κατά την έλευση του ύπνου σύμφωνα με τις συνιστώμενες τεχνικές οδηγίες
3. Απουσία καταπληξίας
4. Τα επίπεδα υποκρετίνης-1 δεν έχουν καταμετρηθεί, ή είναι υψηλότερα των 110pgr/mL ή του 1/3 των φυσιολογικών τιμών
5. Η υπερυπνία ή τα υπνογραφικά ευρήματα δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη κατάσταση

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…