21 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ναρκοληψία ταξινομείται σε δύο τύπους σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:
Τύπου 1
1. Ο ασθενής εμφανίζει ημερήσιες περιόδους ακατανίκητης ανάγκης για ύπνο για τουλάχιστον 3 μήνες
2. Εμφανίζει κρίσεις καταπληξίας και λανθάνοντα χρόνο του ύπνου REM μικρότερο των 8 λεπτών και 2 ή περισσότερες καταγεγραμμένες περίοδοι REM κατά την έλευση του ύπνου σύμφωνα με τις συνιστώμενες τεχνικές οδηγίες, καθώς και επίπεδα υποκρετίνης-1 χαμηλότερα των 110pgr/mL ή στο 1/3 των φυσιολογικών τιμών.
Τύπου 2
1. Ο ασθενής εμφανίζει ημερήσιες περιόδους ακατανίκητης ανάγκης για ύπνο για τουλάχιστον 3 μήνες
2. Εμφανίζει κρίσεις καταπληξίας και λανθάνοντα χρόνο του ύπνου REM μικρότερο των 8 λεπτών και 2 ή περισσότερες καταγεγραμμένες περίοδοι REM κατά την έλευση του ύπνου σύμφωνα με τις συνιστώμενες τεχνικές οδηγίες
3. Απουσία καταπληξίας
4. Τα επίπεδα υποκρετίνης-1 δεν έχουν καταμετρηθεί, ή είναι υψηλότερα των 110pgr/mL ή του 1/3 των φυσιολογικών τιμών
5. Η υπερυπνία ή τα υπνογραφικά ευρήματα δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη κατάσταση