Αναθεωρημένες οδηγίες για την διαχείριση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας

Η American Heart Association / American Stroke Association (AHA / ASA) έχει κυκλοφορήσει νέες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία της Αυτόματης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας (ICH).

 «Παρά το γεγονός ότι η για την ICH ​δεν υπάρχουν στοιχεία από μεγάλες κλινικές μελέτες για την διαχείρισή της, σε σχέση με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και την υπαραχνοειδή αιμορραγία, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σημαντική αύξηση των μελετών για την παρέμβαση και διαχείριση των περιστατικών»​ σημειώνει η ομάδα κατευθυντήριων οδηγιών, υπό την ηγεσία του J. Claude Hemphill, ΙΙΙ, MD, διευθυντή του Προγράμματος Neurocritical στο Σαν Φρανσίσκο Γενικό Νοσοκομείο Ιατρικό Κέντρο στην Καλιφόρνια.

Πληθυσμιακές μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν μικρές ICHS που είναι άμεσα και εύκολα διαχειρίσημες.

Οι αναθεωρημένες οδηγίες που επιβεβαιώνονται από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας, καθώς και την Αμερικανική Ένωση Νευροχειρουργών, το Κογκρέσο Νευροχειρουργών, και τη Neurocritical, δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 29 Μαΐου και θα εμφανιστεί στο το τεύχος Ιουλίου του Stroke. Πρόκειται ουσιαστικά για ενημέρωση και τροποποίηση των οδηγιών που είχαν δημοσιευθεί το 2010, με την συμπλήρωση των αποτελεσμάτων νέων μελετών.

Στο 30 σελίδων έντυπο παρουσιάζονται τεκμηριωμένες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση των ασθενών με οξεία ενδοκράνια αιμορραγία, που περιλαμβάνουν την διάγνωση, την διαχείριση των περιστατικών με διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού και αρτηριακής υπέρτασης, καθώς και την πρόληψη της δευτερογενούς εγκεφαλικής βλάβης και της ενδοκράνιας υπέρτασης, τον ρόλο του νευροχειρουργού, την πρόγνωση, την αποκατάσταση και τις μελλοντικές οδηγίες προς τον πάσχοντα.

Συστάσεις τάξης Ι:

Επείγουσα διάγνωση και διαχείριση

 1. Θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση κλίμακας αξιολόγησης της αιμορραγίας (τάξη Ι, επίπεδο Β)
 2. Επείγουσα διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας για τον αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση της διάγνωσης (τάξη Ι, επίπεδο Α)

Αιμόσταση και διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού, αντιαιμοπεταλιακά, προφύλαξης από εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση

 1. Ασθενείς με σοβαρή έλλειψη παράγοντα πήξης ή σοβαρή θρομβοπενία, πρέπει να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία αποκατάστασης ή αιμοπετάλια (τάξη Ι, επίπεδο C)
 2. Ασθενείς των οποίων ο INR είναι αυξημένος λόγω λήψης φαρμακευτικών παραγόντων που ανταγωνίζονται την βιταμίνη Κ, πρέπει να λάβουν παράγοντες αντικατάστασης και ενδοφλέβια βιταμίνη Κ (τάξη Ι, επίπεδο C)
 3. Οι ασθενείς πρέπει να φέρουν ανατομικές κάλτσες ή συσκευές συμπίεσης αέρα για την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

Αρτηριακή υπέρταση

 1. Ασθενείς με συστολική πίεση μεταξύ 150 και 220 mgHg και χωρίς αντένδειξη για οξεία μείωση της αρτηριακής πίεσης, πρέπει να λαμβάνουν αντιϋπερτασικούς παράγοντες με στόχο την μείωση της συστολικής πίεσης στα 140mmHg (τάξη Ι, επίπεδο Α)

Γενική παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα

 1. Η παρακολούθηση των ασθενών με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία πρέπει να γίνεται αρχικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ή μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (τάξη Ι, επίπεδο Β)

Επίπεδα γλυκόζης

 1. Συνιστάται η τακτική μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης, καθώς τόσο η υπερ, όσο και η υπογλυκαιμία πρέπει να αποφεύγονται (τάξη Ι, επίπεδο C)

Επιληπτικές κρίσεις και αντιεπιληπτικοί παράγοντες

 1. Αντιεπιληπτικοί παράγοντες χορηγούνται στην περίπτωση που ο ασθενής κάνει επιληπτική κρίση (τάξη Ι, επίπεδο Α)
 2. Ασθενείς με μεταβολή του επιπέδου συνείδησης στους οποίους διαπιστώνονται επιληπτικές κρίσεις εγκεφαλογραφικά, πρέπει επίσης να λαμβάνουν αντιεπιληπτικούς παράγοντες (τάξη Ι, επίπεδο C)

   Διαχείριση των επιπλοκών

 1. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να υφίστανται έλεγχο της καταποτικής ικανότητας (τάξη Ι, επίπεδο Β)
 2. Οι ασθενείς με παρεγκεφαλιδική αιμορραγία που επιδεινώνονται νευρολογικά ή στους οποίους διαπιστώνεται πίεση του στελέχους, ή υδροκέφαλος λόγω κοιλιακής συμμετοχής πρέπει να υφίστανται άμεση χειρουργική παροχέτευση (τάξη Ι, επίπεδο Β)

Πρόληψη υποτροπής της ενδοκράνιας αιμορραγίας

 1. Για την πρόληψη τυχόν υποτροπής συνιστάται έλεγχος της αρτηριακής πίεσης (τάξη Ι, επίπεδο Α)

Αποκατάσταση

 1. Όλοι οι ασθενείς μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα αποκατάστασης αναλόγως της βαρύτητας και της κλινικής εικόνας

Stroke. Published online May 29, 2015

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…