Το μέσο νεύρο (Α6-Θ1)

Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από την συνένωση μέρους του έξω και του έσω δευτερεύοντος στελέχους του βραχιονίου πλέγματος. Πορεύεται στην έσω αύλακα του δικεφάλου, πλησίον της βραχιόνιας αρτηρίας και στο κάτω μέρος του βραχίονα διέρχεται μεταξύ των δύο κεφαλών του στρογγύλου πρηνιστή και δίνει κλάδους σε αυτόν,

 • στον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού,
 • στον μακρό παλαμικό και
 • τον επιπολής καμπτήρα των δακτύλων.

Στη συνέχεια, χορηγεί

 • τον πρόσθιο μεσόστεο κλάδο, ο οποίος δίνει κλάδους για την νεύρωση
 • του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα,
 • την κερκιδική μοίρα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων και
 • τον τετράγωνο πρηνιστή.

Καθώς περνά στον καρπό πριν από τον καρπιαίο σωλήνα, δίνει

 • τον δερματικό παλαμιαίο κλάδο για την αισθητικότητα του θέναρος και την γειτονική περιοχή της παλάμης.

Τέλος χορηγεί κινητικούς κλάδους για

 • τον βραχύ απαγωγό του αντίχειρα,
 • τον αντιθετικό του αντίχειρα,
 • για την επιπολής μοίρα του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα,
 • τον 1ο και 2 ελμινθοειδή και
 • αισθητικούς κλάδους για την παλαμιαία επιφάνεια των 3 ½ πρώτων δακτύλων και τη γειτονική παλαμιαία χώρα και τη ραχιαία επιφάνεια της τελικής και μέσης φάλαγγας των ιδίων δακτύλων.

 Nerves_of_the_left_upper_extremity

Βλάβη του μέσου νεύρου

Σε βλάβη του μέσου νεύρου πάνω από τον αγκώνα προκαλείται αδυναμία

 1. πρηνισμού του αντιβραχίου
 2. κάμψης του καρπού προς το κερκιδικό πλάγιο
 3. κάμψης του δείκτη και σε μικρότερο βαθμό του μέσου και των άλλων δακτύλων
 4. παλαμιαίας απαγωγής του αντίχειρα
 5. αντίθεσης του αντίχειρα
 6. κάμψης της τελικής φάλαγγας του αντίχειρα
 7. κάμψης των πρώτων φαλάγγων του δείκτη και του μέσου με σύγχρονη έκταση των άλλων φαλάγγων

προκαλείται ακόμη ατροφία θέναρος και η άκρα χείρα δίνει την εικόνα της χείρας πιθήκου. Επίσης η αδυναμία κάμψης του δεύτερου και εν μέρει του τρίτου δακτύλου σε προσπάθεια πυγμής, τα δάκτυλα μένουν σε έκταση και δίνουν την εντύπωση χειρός κληρικού που δίνει ευλογία. Η υπαισθησία καταλαμβάνει την περιοχή του θέναρος, τη γειτονική περιοχή της παλάμης, την παλαμιαία επιφάνεια των 3 ½ πρώτων δακτύλων και τη ραχιαία επιφάνεια της τελικής και μέσης φάλαγγας των δακτύλων αυτών. Βλάβη του μέσου νεύρου στο ύψος του αγκώνα είναι δυνατόν να συμβεί από πίεση από τον σύνδεσμο του Struthers.

Σε βλάβη στο πάνω μέρος του αντιβραχίου η κλινική εικόνα είναι παρόμοια με την προαναφερόμενη, αλλά

 • ο πρηνισμός του αντιβραχίου (στρογγύλος πρηνιστής),
 • η κάμψη του καρπού στο κερκιδικό πλάγιο (κερκιδικός καμπτήρας του καρπού) και
 • η κάμψη των μέσω φαλαγγών διατηρούνται (επιπολής καμπτήρας των δακτύλων).

Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται συνήθως συνεπεία πίεσης μεταξύ των δύο κεφαλών του πρηνιστή και κάτω από το ινώδες τόξο του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό άλγος στο αντιβράχιο και κατά την πίεση του στρογγύλου πρηνιστή.

Στην περίπτωση που η βλάβη αφορά μόνο στον πρόσθιο μεσόστεο κλάδο, προκαλείται:

 • αδυναμία της κάμψης της τελικής φάλαγγας του αντίχειρα (μακρός καμπτήρας του αντίχειρα) και
 • των τελικών φαλάγγων του δείκτη και του μέσου (εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύλων) και
 • του πρηνισμού του αντιβραχίου (τετράγωνος πρηνιστής).

Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής αδυνατεί να συλλάβει ένα αντικείμενο μεταξύ τα ράγας του αντίχειρα και του δείκτη (σημείο Froment).

Η βλάβη του νεύρου στον καρπό πριν την είσοδο στον καρπιαίο σωλήνα,

 • προσβάλλει τον αντιθετικό,
 • τον απαγωγό και
 • την επιπολής κεφαλής του βραχέος καμπτήρα του αντίχειρα, όπως και
 • τον 1ο και 2 ελμινθοειδή

και η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από αδυναμία

 • της αντίθεσης και απαγωγής του αντίχειρα κάθετα στην παλάμη,
 • της κάμψης της πρώτης φάλαγγας του αντίχειρα και των πρώτων φαλαγγών του δείκτη και του μέσου με σύγχρονη έκταση των άλλων φαλαγγών και
 • υπαισθησία στην περιοχή του θέναρος και της γειτονικής παλαμιαίας χώρας, καθώς και της παλαμιαίας επιφάνειας των 3 ½ πρώτων δακτύλων και της ραχιαίας επιφάνειας της τελικής και μέσης φάλαγγας αυτών.

Τέλος η βλάβη του νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα, δίνει παρόμοια με την παραπάνω κλινική εικόνα, με την διαφορά ότι η υπαισθησία δεν αφορά στην περιοχή του θέναρος, καθώς ο παλαμιαίος κλάδος δεν βλάπτεται. Χαρακτηριστικό είναι το σημείο Tinnel (άλγος κατά την πλήκη ή πίεση στον καρπιαίο σωλήνα), καθώς και το σημείο Phalen (επιδείνωση του άλγους και των αισθητικών διαταραχών μετά την συνεχή κάμψη του καρπού)

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…