Βραχιόνια πλεξοπάθεια

Αναλόγως της έκτασης της βλάβης επισημαίνονται πλήρεις ή ατελείς παρέσεις των μυών του ώμου και του άνω άκρου, οι οποίες εισβάλλουν με έντονο διαλείπον ή μόνιμο άλγος, ενώ μυϊκές ατροφίες και δεσμιδώσεις επίσης εμφανίζονται συχνά στην πρώιμη φάση.
Σε βλάβες του ανώτερου βραχιονίου πλέγματος προσβάλλονται οι μύες, που νευρώνονται από τις ρίζες Α5 και Α6. Κλινικά παρατηρείται χαλαρή πάρεση και ατροφία του δελτοειδούς, του δικεφάλου βραχιονίου, του βραχιονοκερκιδικού, του υπτιαστή, του υπερακανθίου και του υπακανθίου μυός (παράλυση του Erb). Επιπλέον είναι δυνατόν να συμμετέχουν ο μείζων θωρακικός και οι εκτείνοντες της άκρας χείρας, οπότε το άνω άκρο κρέμεται σε έσω στροφή με την παλαμιαία επιφάνεια στραμμένη προς τα πίσω. Αισθητικές διαταραχές εμφανίζονται σπάνια στα δερμοτόμια Α5 και Α6. Το αντανακλαστικό του δικεφάλου είναι μειωμένο ή κατηργημένο, ενώ εάν η βλάβη αφορά και στην Α7 ρίζα, εμφανίζει πάρεση ο στρογγύλος πρηνιστής και ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού.
Σε βλάβη του κατώτερου βραχιονίου πλέγματος (Α8-Θ1) προκαλούνται κινητικές και αισθητικές διαταραχές της άκρας χειρός, συνοδευόμενες από αδυναμία και ατροφία του τρικεφάλου. Επισημαίνονται παρέσεις των μακρών καμπτήρων των δακτύλων και των μικρών μυών των άκρων χειρών με γαμψοδακτυλία (παράλυση Dejerine-Klumpke), καθώς και αισθητικές διαταραχές κυρίως της ωλένιας πλευράς και συχνά σύνδρομο Horner.

Case courtesy of Dr Ahmed Abd Rabou, Radiopaedia.org. From the case rID: 24547

Αιτιοπαθογένεια
Το βραχιόνιο πλέγμα μπορεί να υποστεί βλάβη στα πλαίσια:
1. Τραυματικής κάκωσης, από έλξη-διάταση, τραύμα, θλάση και πίεση, καθώς και σπανιότερα από διατομή, ή τρώση. Το συχνότερο αίτιο τραυματισμού από υπερδιάταση με ή χωρίς ρήξη των ριζών αποτελούν τα τροχαία ατυχήματα και ακολουθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι αθλητικές κακώσεις.

2. Νεοπλασματικής διήθησης, από λεμφογενείς μεταστάσεις βρογχογενούς καρκινώματος ή καρκίνου του μαστού ή καλοήθη λεμφώματα.
3. Πιεστικής βλάβης λόγω συνδρόμου προσθίου σκαληνού, ή σε αυχενική πλευρά, πλευροκλειδικό σύνδρομο και υπεραπαγωγικού συνδρόμου, όπου προκαλείται από την μέγιστη ανύψωση του άνω άκρου κα ιεπιφέρει πίεση του βραχιονίου πλέγματος και της μασχαλιαίας αρτηρίας και φλέβας από τον συνεσπασμένο ελάσσονα θωρακικό.

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, ενώ επιβεβαιώνεται από τον νευροφυσιολογικό έλεγχο, ενώ η μαγνητική τομογραφία του βραχιονίου πλέγματος μπορεί να δώσει περαιτέρω πληροφορίες ιδιαίτερα στις δυσδιάγνωστες περιπτώσεις.

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

Glanze, W.D., Anderson, K.N., & Anderson, L.E, ed. (1990). Mosby’s Medical, Nursing & Allied Health Dictionary (3rd ed.). St. Louis, Missouri: The C.V. Mosby Co. p. 165. ISBN 0-8016-3227-7.
“Parsonage-Turner Syndrome”. Who Named It? (whonamedit.com). Date unclear. Retrieved 2009-10-11. Check date values in: |date= (help)
A.D.A.M Healthcare center
Warwick, R., & Williams, P.L, ed. (1973). Gray’s Anatomy (35th ed.). London: Longman. p. 1046.
Lorei, Matthew P.; Hershman, Elliott B. (1993). “Peripheral Nerve Injuries in Athletes”. Sports Medicine 16 (2): 130–47. doi:10.2165/00007256-199316020-00005. PMID 8378668.
Wynn Parry, C. B. (1984). “Brachial plexus injuries”. British journal of hospital medicine 32 (3): 130–2, 134–9. PMID 6332656.
Glanze et al. (1990) p.667
“Neurology notes” (PDF). MrCPass.com. (modified 3–10–2009 – see bottom of webpage). Retrieved 2009-10-11. Check date values in: |date= (help)
http://www.medicalhealthtests.com/medical-tests/electrophysiology-test.html[full citation needed]
Davis, D. H.; Onofrio, B. M.; MacCarty, C. S. (1978). “Brachial plexus injuries”. Mayo Clinic proceedings 53 (12): 799–807. PMID 732356.
Tung, T. H.; MacKinnon, S. E. (2003). “Brachial plexus injuries”. Clinics in plastic surgery 30 (2): 269–87. PMID 12737356.
Benson, M.; Fixsen, J.; Macnicol, M.; Parsch, K. (2010). Children’s Orthopaedics and Fractures. Springer. p. 366. ISBN 978-1-84882-610-6. Retrieved 2014-10-17.
Brachial Plexus Hand Surgery at eMedicine
Midha, R (1997). “Epidemiology of brachial plexus injuries in a multitrauma population”. Neurosurgery 40 (6): 1182–8; discussion 1188–9. PMID 9179891.
Narakas, A. O. (1985). “The treatment of brachial plexus injuries”. International Orthopaedics 9 (1): 29–36. doi:10.1007/BF00267034. PMID 4018968.
Hems, T. E. J.; Mahmood, F. (2012). “Injuries of the terminal branches of the infraclavicular brachial plexus: Patterns of injury, management and outcome”. The Bone & Joint Journal 94–B (6): 799–804. doi:10.1302/0301-620X.94B6.28286. PMID 22628595.
Leinberry, Charles F; Wehbé, Marwan A (2004). “Brachial plexus anatomy”. Hand Clinics 20 (1): 1–5. doi:10.1016/s0749-0712(03)00088-x. PMID 15005376.
Coene, L.N.J.E.M. (1993). “Mechanisms of brachial plexus lesions”. Clinical Neurology and Neurosurgery 95: S24–9. doi:10.1016/0303-8467(93)90030-K. PMID 8467591.
Jeyaseelan, L.; Singh, V. K.; Ghosh, S.; Sinisi, M.; Fox, M. (2013). “Iatropathic brachial plexus injury: A complication of delayed fixation of clavicle fractures”. The Bone & Joint Journal 95–B (1): 106–10. doi:10.1302/0301-620X.95B1.29625. PMID 23307682.
Joyner, B.; Soto, M. A.; Adam, H. M. (2006). “Brachial Plexus Injury”. Pediatrics in Review 27 (6): 238–9. doi:10.1542/pir.27-6-238. PMID 16740808.
Tavaris, Marcio Pessanha (Publication date unclear). “Classification of nerve injuries”. MEDSTUDENTS – Neurosurgery. Retrieved 2009-10-08. Check date values in: |date= (help)
Glanze, W.D., Anderson, K.N., & Anderson, L.E (1990), p.805
Glanze, W.D., Anderson, K.N., & Anderson, L.E (1990), p.117
Glanze, W.D., Anderson, K.N., & Anderson, L.E (1990), p.810
Ryan, G. B. (1995). “Professor emeritus Sir Sydney Sunderland, Kt, CMG, MD, BS, DSc, HonLLD (Melb, Monash), Hon MD (Tas, Qld), FRACP, Hon FRACS, FAA (1910-1993)”. Journal of anatomy 187 (1): 249–51. PMC 1167365. PMID 7591982.
Rirch R. Greenwood R, Barnes M, McMillan T, Ward C: Management of brachial plexus injuries. Handbook of neurological rehabilitation. Second ed. New York, NY: Psychology Press; 2003. p663-94
Nath, Rahul K.; Karicherla, Priyanka; Mahmooduddin, Faiz (2010). “Shoulder function and anatomy in complete obstetric brachial plexus palsy: Long-term improvement after triangle tilt surgery”. Child’s Nervous System 26 (8): 1009–19. doi:10.1007/s00381-010-1174-2. PMC 2903705. PMID 20473676.
Smania, N; Berto, G; La Marchina, E; Melotti, C; Midiri, A; Roncari, L; Zenorini, A; Ianes, P; Picelli, A; Waldner, A; Faccioli, S; Gandolfi, M (2012). “Rehabilitation of brachial plexus injuries in adults and children”. European journal of physical and rehabilitation medicine 48 (3): 483–506. PMID 23075907.
Dubuisson, Annie S.; Kline, David G. (2002). “Brachial Plexus Injury: A Survey of 100 Consecutive Cases from a Single Service”. Neurosurgery 51 (3): 673–82; discussion 682–3. doi:10.1227/00006123-200209000-00011. PMID 12188945.
Gilbert, W; Nesbitt, T. S.; Danielsen, B (1999). “Associated factors in 1611 cases of brachial plexus injury”. Obstetrics & Gynecology 93 (4): 536–40. doi:10.1016/s0029-7844(98)00484-0. PMID 10214829.
Ecker, J; Greenberg, J. A.; Norwitz, E. R.; Nadel, A. S.; Repke, J. T. (1997). “Birth Weight as a Predictor of Brachial Plexus Injury”. Obstetrics & Gynecology 89 (5): 643–7. doi:10.1016/s0029-7844(97)00007-0. PMID 9166293.
Midha, Rajiv (1997). “Epidemiology of Brachial Plexus Injuries in a Multitrauma Population”. Neurosurgery 40 (6): 1182–8; discussion 1188–9. doi:10.1097/00006123-199706000-00014. PMID 9179891.
Bertelli, Jayme A; Ghizoni, Marcos F (2011). “Results and current approach for Brachial Plexus reconstruction”. Journal of Brachial Plexus and Peripheral Nerve Injury 6 (1): 2. doi:10.1186/1749-7221-6-2. PMC 3127738. PMID 21676269.
Novak, Christine B.; Anastakis, Dimitri J.; Beaton, Dorcas E.; MacKinnon, Susan E.; Katz, Joel (2011). “Biomedical and Psychosocial Factors Associated with Disability After Peripheral Nerve Injury”. The Journal of Bone and Joint Surgery (American) 93 (10). doi:10.2106/JBJS.J.0011

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…