Φυσιολογικοί εγκεφαλογραφικοί ρυθμοί και καλοήθεις παραλλαγές

Οι φυσιολογικοί ηλεκτροεγκεφαλικοί ρυθμοί
Ρυθμός Άλφα (8-13Hz), παρατηρείται στις οπίσθιες περιοχές κατά την εγρήγορση
Ρυθμός Βήτα (13-25Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις μετωποκροταφικές περιοχές
Ρυθμός Μυ (7-12Hz), παρατηρείται στις κεντρικές περιοχές, έχει τοξοειδή μορφολογία και ελαττώνεται κατά την κίνηση στο αντίθετο πλάγιο του σώματος, καλείται και μεμονωμένος αισθητικοκινητικός ρυθμός
Ρυθμός Θήτα (4-7Hz), εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην υπνηλία
Οπίσθια βραδέα της νεότητας (1-3Hz), παρατηρούνται στις οπίσθιες περιοχές κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και σπάνια σε νεαρούς ενήλικες, συνήθως αναμεμιγμένα με Άλφα ρυθμό

Καλοήθεις παραλλαγές
Πρόκειται για παραλλαγές των φυσιολογικών ρυθμό με επιληπτόμορφα χαρακτηριστικά. Χρήζουν διαφορικής διάγνωσης από τα παθολογικά επιληπτικά στοιχεία.
Ρυθμικά μεσοκροταφικά θήτα (5-7Hz), εμφανίζονται κατά την υπνηλία και το 2ο στάδιο του ύπνου
Υποκλινικός ρυθμός εγκεφαλογραφικών εκφορτίσεων (SREDA) (5-7Hz), παρατηρείται αμφοτερόπλευρα στις βρεγματικές και οπίσθιες κροταφικές περιοχές και διαρκεί 40-80sec. Εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών
Θήτα της μέσης γραμμής (Ciganek) (4-7Hz), παρατηρούνται στην μέση γραμμή και εμφανίζονται κατά την εγρήγορση και την υπνηλία
Πρόσθια κύματα κατά την αφύπνιση (FAR) (7-10Hz), παρατηρούνται μετωπιαία και ελαχιστοποιούνται κατά την πλήρη εγρήγορση
14 και 6-Hz θετικές αιχμές, πρόκειται για συμπλέγματα θετικών κυμάτων τοξοειδούς μορφολογίας, θετικών αιχμών και αρνητικών αποστρογγυλεμένων κυμάτων, που μοιάζουν με τις ατράκτους του ύπνου και έχουν συχνότητα 6-14Hz, εμφανίζονται κατά κύριο λόγο στα παιδιά και τους εφήβους κατά την υπνηλία
Μικρά αιχμηρά (BETS) χαμηλού δυναμικού και διάρκειας (<50msec), χαρακτηρίζονται από μία απλή αιχμή που δεν ακολουθείται από βραδέα κύματα, εμφανίζονται κατά την υπνηλία
Phantom spikes and waves, βραδείες αιχμηρές εκφορτίσεις συχνότητας 5-7Hz με γενικευμένο χαρακτήρα, εμφανίζονται στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες κατά την εγρήγορση και την υπνηλία και διακρίνονται στα FOLD (Female Occipital Low voltage Drowsiness) και τα WHAM (Wakefulness Higher voltage Anterior Male)
Wicket spikes, πρόκειται για διαλείπουσες μαζικές εκφορτίσεις τοξοειδούς μορφολογίας, που μοιάζει με το ελληνικό γράμμα Μι, εμφανίζονται στους ενήλικες σε ηλικία άνω των 30 ετών
Breach, υψηλού δυναμικού αιχμηρά κύματα που εμφανίζονται στις υπερκείμενες οστικών ελλειμάτων περιοχές

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

Palva, S. and Palva, J.M., New vistas for a-frequency band oscillations, Trends Neurosci. (2007), doi:10.1016/j.tins.2007.02.001
Kolev V, Başar-Eroglu C, Aksu F, Başar E. (1994). EEG rhythmicities evoked by visual stimuli in three-year-old children. Int J Neurosci. 75(3-4):257-70. PMID 8050866
Karbowski K. Hans Berger (1873-194). Journal of Neurology. 249(8):1310-1311
Ulrich Kraft. Train Your Brain-Mental exercises with neurofeedback may ease symptoms of attention-deficit disorder, epilepsy and depression–and even boost cognition in healthy brains. Scientific American. 2006
Domino E. F., Ni L. S., et. al(2009). Tobacco smoking produces widespread dominant brainwave alpha frequency increases. International Journal of Psychophysiology. 74(3):192-198.
Niedermeyer E.(1997). Alpha rhythms as physiological and abnormal phenomena. International Journal of Psychophysiology. 26(1-3):31-49.
Allas Task Force (1992). ASDA report on EEG arousals: scoring rules and examples. Sleep. 15(2):173-184.
Germanowicz D, Lumertz MS, Martinez D, Margarites AF (2006). “Sleep disordered breathing concomitant with fibromyalgia syndrome”. J Bras Pneumol 32 (4): 333–8. PMID 17268733.
(1994). Alpha-delta sleep in patients with a chief complaint of chronic fatigue. Southern Medical Journal. 87(4)
Time. Behavior: Alpha Wave of the Future. Jul, 1971
“Brain Wave Patterns Can Predict Blunders, New Study Finds”. UC Davis News and Information. University of California, Davis campus. 23 March 2009.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…