Προϊούσες μυϊκές δυστροφίες-Συνοπτική παρουσίαση

Πρόκειται για ετερογενή ομάδα κληρονομικών μυοπαθειών, που αρχίζουν συνήθως στην παιδική ηλικία και εξελίσσονται με βραδεία επιδείνωση, ενώ κλινικά χαρακτηρίζονται από μυϊκή αδυναμία και ατροφίες των άκρων, του κορμού και του προσώπου.
Επιδημιολογικά στοιχεία
Η επίπτωση των μυϊκών δυστροφιών υπολογίζεται σε 0,7/100000 κατοίκους και ο επιπολασμός του σε 5-10/100000 κατοίκους.

Αιτιοπαθογένεια
Το κοινό χαρακτηριστικό των μυϊκών δυστροφιών είναι η εκφύλιση των μυϊκών ινών και η αντικατάστασή τους από λιπώδη και συνδετικό ιστό. Η Duchenne και η Becker σχετίζονται με μεταλλάξεις του γονιδίου της δυστροφίνης και κληρονομούνται κατά τον φυλοσύνδετο χαρακτήρα. Η δυστροφίνη είναι μία πρωτεΐνη της κυττααροπλασματικής επιφάνειας του σαρκηλείμματος και αλληλεπιδρά με την F ακτίνη, ενώ συνδέεται με ένα σύμπλεγμα σαρκηλειμματικών πρωτεϊνών γνωστών ως Dystrophin-Associated-Proteins (DAP) και τις δυστρογλυκάνες, οι οποίες συνδέουν το σαρκοπλασματικό δίκτυο με την εξωκυττάριο ουσία. Η απουσία της δυστροφίνης στην Duchenne ή η παθολογική της έκφραση στην Becker διαταράσσουν την σύνδεση αυτή και οδηγούν ενδεχομένως σε αυξημένη είσοδο ιόντων ασβεστίου εντός του κυττάρου και σε κατάτμηση των κυτταρικών μεμβρανών. Ο τύπος Emery-Dreifuss κληρονομείται επίσης κατά τον φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα και το παθολογικό γονίδιο εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Xq27.3-28.

Κληρονομούμενες κατά τον φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα
Η μυϊκή δυστροφία Duchenne εκδηλώνεται πριν το τρίτο έτος της ηλικίας με παρέσεις και ατροφίες της πυελικής ζώνης, που προκαλούν δυσχέρεια στην βάδιση κατά την άνοδο κλίμακος. Στην συνέχεια εγκαθίσταται αδυναμία της ωμικής ζώνης και πριν το 13ο έτος της ηλικίας οι ασθενείς καθηλώνονται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Οι ασθενείς εμφανίζουν σημαντική λόρδωση της οσφυϊκής μοίρας και αμφοτερόπλευρο σημείο Trendelenburg με χήνειο βάδισμα. Επίσης κατά το βαθύ κάθισμα οι ασθενείς αδυνατούν να εγερθούν και ανεγείρονται σκαρφαλώνοντας ουσιαστικά επάνω στο σώμα τους (χειρισμός Gowers). Επιπλέον οι ασθενείς εμφανίζουν μυϊκή ψευδουπετροφία από την εναπόθεση λιπώδους ιστού στις εκφυλισμένες μυϊκές ομάδες. Σε ένα ποσοστό 30% διαπιστώνεται νοητική υστέρηση, ενώ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καταγράφονται ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές και αναπτύσσεται ασυμπτωματική καρδιομυοπάθεια. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι 20 έτη περίπου και οι ασθενείς καταλήγουν από αναπνευστικές λοιμώξεις, ή αναπνευστική ή/και καρδιακή ανεπάρκεια.
Ο τύπος Becker ξεκινά συνήθως κατά την σχολική ηλικία με ατροφίες και παρέσεις της πυελικής ζώνης, οι οποίες έχουν βραδεία ανιούσα πορεία. Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι ελαττωμένο λόγω των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
Ο τύπος Emery-Dreifuss προσβάλλει τους ωμο-βραχιονο-περονιαίους μύες και χαρακτηρίζεται από πρώιμες μυϊκές συσπάσεις και καρδιομυοπάθεια, ενώ έχει καλοήθη πορεία.

Κληρονομούμενες κατά τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα
Ο ζωνιαίος τύπος εκδηλώνεται συχνότερα στους ενήλικες, χωρίς να αποκλείεται η έναρξή του κατά την παιδική ηλικία. Κλινικά χαρακτηρίζεται από παρέσεις και ατροφίες των μυών της πυέλου και των μηρών και ανιούσα επέκταση, ενώ είναι πιθανόν η ωμική ζώνη να προσβληθεί κατά τα αρχικά επίσης στάδια.
Ο περιφερικός τύπος περιλαμβάνει του τύπους Nonaka και Miyoshi που εκδηλώνονται κατά την εφηβεία με προσβολή των περιφερικών τμημάτων των κάτω άκρων μετά από κόπωση.
Ο συγγενής τύπος περιλαμβάνει αρκετές παραλλαγές και χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθώς γενικευμένη μυϊκή αδυναμία. Το έμβρυο είναι υποτονικό και το νεογνό εμφανίζεται γενικευμένη μυϊκή υποτονία με ελαττωμένα τενόντια αντανακλαστικά. Το 30% των παιδιών καταλήγουν πριν ολοκληρώσουν το πρώτο έτος της ζωής τους.

Κληρονομούμενες κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα
Ο τύπος Landouzy-Dejerine (προσωπο-ωμο-βραχιόνιος μυϊκή δυστροφία) εκδηλώνεται στη δεύτερη δεκαετία της ζωής, με μυοπαθητικό προσωπείο, βλεφαρόπτωση, δυσαρθροφωνία και πτερυγοειδή ωμοπλάτη και σταδιακή επέκταση των ατροφιών στους μύες των άνω άκρων.
Ο τύπος Erb (ωμοπλατο-βραχιόνιος μυϊκή δυστροφία) διαφέρει από τον προηγούμενο, καθώς δεν συμμετέχουν οι μύες του προσώπου.
Ο οθφαλμικός τύπος αρχίζει με βλεφαρόπτωση και αδυναμία των οφθαλμικών μυών και δευτερογενή γενίκευση της πάρεσης.
Η όψιμη κληρονομική μυοπάθεια (Welander) εκδηλώνεται με περιφερική κατανομή των συμπτωμάτων, καθώς προσβάλλονται αρχικά οι μύες του αντιβραχίου και αργότερα των κνημών.

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:
Woodhead, Avril (1985). Molecular Biology of Aging. Plenum Press. pp. 327–8.
“Cardiomiologia e Genetica Medica”. Cardiomiologia.unina2.it. Retrieved 2013-02-16.
“Da Conte a Duchenne”. Uildm.org. Retrieved 2013-02-16.
Nigro G (2010). “One-hundred-seventy-five years of Neapolitan contributions to the fight against the muscular diseases”. Acta myologica : myopathies and cardiomyopathies : official journal of the Mediterranean Society of Myology / edited by the Gaetano Conte Academy for the study of striated muscle diseases 29 (3): 369–391. PMC 3146338. PMID 21574522.
“Duchenne muscular dystrophy definition – Medical Dictionary definitions of popular medical terms easily defined on MedTerms”. Medterms.com. 2011-04-27. Retrieved 2013-02-16.
doctor/950 at Who Named It?
“OMIM Entry – # 310200 – MUSCULAR DYSTROPHY, DUCHENNE TYPE; DMD”. Omim.org. Retrieved 2014-06-29.
“Duchenne Muscular Dystrophy: Pathophysiological Implications of Mitochondrial Calcium Signaling and ROS Production”. Web.archive.org. 2012-05-02. Retrieved 2014-06-29.
Rowland, L. P. (1985). Clinical Perspective: Phenotypic Expression In Muscular Dhystrophy. In R. C. Strohman & S. Wolf (Eds.), Gene Expression in Muscle (pp. 3-5). New York, NY: Plenum Press.
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000705.htm
“University of Utah Muscular Dystrophy”. Genome.utah.edu. 2009-11-28. Retrieved 2013-02-16.
“Duchenne and Becker muscular dystrophy, National Institutes of health”. Ghr.nlm.nih.gov. 2013-02-11. Retrieved 2013-02-16.
“Duchenne Muscular Dystrophy Statement”. Drug Safety and Availability. US FDA. 2014-10-31.
Mendell JR, Moxley RT, Griggs RC, Brooke MH, Fenichel GM, Miller JP, King W, Signore L, Pandya S, Florence J (1989). “Randomized, Double-Blind Six-Month Trial of Prednisone in Duchenne’s Muscular Dystrophy”. New England Journal of Medicine 320 (24): 1592–1597. doi:10.1056/NEJM198906153202405. PMID 2657428.
“doi:10.1016/S1474-4422(09)70271-6” (PDF). Retrieved 2014-06-29.
“Duchenne muscular dystrophy (DMD) | Muscular Dystrophy Campaign”. Muscular-dystrophy.org. Retrieved 2013-02-16.
Stone, K; Tester, C; Howarth, A; Johnston, R; Traynor, N; McAndrew (2007). Occupational therapy and Duchenne muscular dystrophy. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
Kinali, M; Manzur, AY; Muntoni, F (2008). “Recent developments in the management of Duchenne muscular dystrophy”. Paediatrics and Child Health 18 (1): 22–26. doi:10.1016/j.paed.2007.10.001
Hyde SA, FlŁytrup I, Glent S, Kroksmark AK, Salling B, Steffensen BF, Werlauff U, Erlandsen M (2000). “A randomized comparative study of two methods for controlling Tendo Achilles contracture in Duchenne muscular dystrophy”. Neuromuscular Dystrophy 10 (4): 257–263. doi:10.1016/S0960-8966(99)00135-2. PMID 10838252.
Richardson M, Frank AO (2009). “Electric powered wheelchairs for those with muscular dystrophy: problems of posture, pain and deformity”. Disabil Rehabil Assist Technol 4 (3): 181–8. doi:10.1080/17483100802543114. PMID 19199130.
Wagner KR, Lechtzin N, Judge DP (2007). “Current treatment of adult Duchenne muscular dystrophy”. Biochimica et Biophysica Acta 1772 (2): 229–237. doi:10.1016/j.bbadis.2006.06.009. PMID 16887341.
Dunckley MG, Manoharan M, Villiet P, Eperon IC, Dickson G (1998). “Modification of splicing in the dystrophin gene in cultured Mdx muscle cells by antisense oligoribonucleotides”. Human Molecular Genetics 7 (7): 1083–90. doi:10.1093/hmg/7.7.1083. PMID 9618164.
Goemans NM, Tulinius M, van den Akker JT, Burm BE, Ekhart PF, Heuvelmans N, Holling T, Janson AA, Platenburg GJ, Sipkens JA, Sitsen JM, Aartsma-Rus A, van Ommen GJ, Buyse G, Darin N, Verschuuren JJ, Campion GV, de Kimpe SJ, van Deutekom JC (2011). “Systemic Administration of PRO051 in Duchenne’s Muscular Dystrophy”. New England Journal of Medicine 364 (16): 1513–1522. doi:10.1056/NEJMoa1011367. PMID 21428760.
Study Shows Patients With Duchenne’s Muscular Dystrophy Are Walking Better With PRO051 Treatment. By Daniel J. DeNoon WebMD Health News. March 23, 2011
England SB, Nicholson LV, Johnson MA, Forrest SM, Love DR, Zubrzycka-Gaarn EE, Bulman DE, Harris JB, Davies KE (1990). “Very mild muscular dystrophy associated with the deletion of 46% of dystrophin”. Nature 343 (6254): 180–2. doi:10.1038/343180a0. PMID 2404210.
Dominski Z, Kole R (1993). “Restoration of correct splicing in thalassemic pre-mRNA by antisense oligonucleotides”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 90 (18): 8673–7. doi:10.1073/pnas.90.18.8673. PMC 47420. PMID 8378346.
Lacerra G, Sierakowska H, Carestia C, Fucharoen S, Summerton J, Weller D, Kole R (2000). “Restoration of hemoglobin A synthesis in erythroid cells from peripheral blood of thalassemic patients”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 97 (17): 9591–6. doi:10.1073/pnas.97.17.9591. PMC 16909. PMID 10944225.
Suwanmanee T, Sierakowska H, Lacerra G, Svasti S, Kirby S, Walsh CE, Fucharoen S, Kole R (2002). “Restoration of human beta-globin gene expression in murine and human IVS2-654 thalassemic erythroid cells by free uptake of antisense oligonucleotides”. Mol. Pharmacol. 62 (3): 545–53. doi:10.1124/mol.62.3.545. PMID 12181431.
Wilton SD, Lloyd F, Carville K, Fletcher S, Honeyman K, Agrawal S, Kole R (1999). “Specific removal of the nonsense mutation from the mdx dystrophin mRNA using antisense oligonucleotides”. Neuromuscul Disord. 9 (5): 330–8. doi:10.1016/S0960-8966(99)00010-3. PMID 10407856.
Wilton SD, Fall AM, Harding PL, McClorey G, Coleman C, Fletcher S (2007). “Antisense oligonucleotide-induced exon skipping across the human dystrophin gene transcript”. Mol. Ther. 15 (7): 1288–96. doi:10.1038/sj.mt.6300095. PMID 17285139.
“Dose-Ranging Study of AVI-4658 to Induce Dystrophin Expression in Selected Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) Patients – Full Text View”. ClinicalTrials.gov. Retrieved 2013-02-16.
Goyenvalle A, Vulin A, Fougerousse F, Leturcq F, Kaplan JC, Garcia L, Danos O (2004). “Rescue of dystrophic muscle through U7 snRNA-mediated exon skipping”. Science 306 (5702): 1796–9. doi:10.1126/science.1104297. PMID 15528407.
Morgan JE, Pagel CN, Sherratt T, Partridge TA (1993). “Long-term persistence and migration of myogenic cells injected into pre-irradiated muscles of mdx mice”. J. Neurol. Sci. 115 (2): 191–200. doi:10.1016/0022-510X(93)90224-M. PMID 7683332.
Dellavalle A, Sampaolesi M, Tonlorenzi R, Tagliafico E, Sacchetti B, Perani L, Innocenzi A, Galvez BG, Messina G, Morosetti R, Li S, Belicchi M, Peretti G, Chamberlain JS, Wright WE, Torrente Y, Ferrari S, Bianco P, Cossu G (2007). “Pericytes of human skeletal muscle are myogenic precursors distinct from satellite cells”. Nat. Cell Biol. 9 (3): 255–67. doi:10.1038/ncb1542. PMID 17293855.
http://www.sciencemag.org/content/345/6201/1184.abstract?sid=1b6be17c-edfe-430a-a25a-1e9f723b03c2
Louise R. Rodino-Klapac et al. (2007, Vol. 64, no. 9) “Gene Therapy for Duchenne Muscular Dystrophy”. Arch. Neurol. Retrieved 1-10-2011
Researchers prove the gene responsible for Duchenne muscular dystrophy can be repaired, Published: Thursday, April 15, 2010 – 11:32 in Biology & Nature
Khurdayan VK, Bozzo J, Prous JR (Oct 2005). “Chronicles in drug discovery”. Drug news & perspectives 18 (8): 517–522. doi:10.1358/dnp.2005.18.8.953409. ISSN 0214-0934. PMID 16391721.
“MDA Research | Preliminary Results of DMD Clinical Trial Encouraging”. Mda.org. 2006-10-21. Retrieved 2013-02-16.
http://www.parentprojectmd.org/site/DocServer/PTC124_PRESS_RELEASE.pdf?docID=1601
“PTC THERAPEUTICS AND GENZYME CORPORATION ANNOUNCE PRELIMINARY RESULTS FROM THE PHASE 2B CLINICAL TRIAL OF ATALUREN FOR NONSENSE MUTATION DUCHENNE/BECKER MUSCULAR DYSTROPHY (NASDAQ:PTCT)”. Ptct.client.shareholder.com. Retrieved 2013-02-16.
Clinical trial number NCT01099761 at ClinicalTrials.gov
“ACE-031 Clinical Trials in Duchenne MD Stopped for Now | Quest Magazine Online”. Quest.mda.org. Retrieved 2013-02-16.
Clinical trial number NCT00159250 for “Safety and Efficacy Study of Antisense Oligonucleotides in Duchenne Muscular Dystrophy” at ClinicalTrials.gov
“Clinical trial information for 2′-O-methyl phosphorothioate (PRO051) trial”. Trialregister.nl. Retrieved 2013-02-16.
“New muscular dystrophy drug trialled – Health News – NHS Choices”. Nhs.uk. 2011-07-25. Retrieved 2013-02-16.
“Viagra, Cialis May Help Duchenne Muscular Dystrophy Patients – WebMD”. Webmd.com. 2014-05-07. Retrieved 2014-06-29.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…