(MGUS) Μονοκλονική γαμμαπάθεια ακαθόριστης βαρύτητας

Η συσχέτιση της περιφερικής νευροπάθειας και των μη νεοπλασματικών IgM ανοσοσφαιρινών περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Forssman και συνεργάτες, ενώ έκτοτε έχουν περιγραφεί πολλαπλές περιπτώσεις συσχέτισης με μονοκλονικές ή πολυκλονικές ανοσοσφαιρίνες (IgG, IgM, IgA και σπανιότερα Κάππα ελαφρών αλύσων).
Η πολυνευροπάθεια που σχετίζεται με μονοκλονική γαμμαπάθεια προσβάλλει κυρίως άνδρες στην έκτη ή έβδομη δεκαετία της ζωής τους. Η έναρξη είναι κατά κανόνα ήπια με αιμωδίες και παραισθησίες στα κάτω άκρα και αργότερα στα άνω και στη συνέχεια εγκαθίσταται συμμετρική αδυναμία και μυϊκή ατροφία. Οι τενόντιες αντανακλάσεις καταργούνται, ενώ η πορεία της νόσου είναι κατά κανόνα βραδεία και σπανιότερα με εξάρσεις και υφέσεις.
Το ΕΝΥ εμφανίζει αύξηση του λευκώματος σε τιμές 50-100mg/dl.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η πολυνευροπάθεια είναι απομυελινωτική ή μεικτή και το ηλεκτρομυογράφημα εμφανίζει ευρήματα αξονικής βλάβης.
Η μονοκλονική πρωτεΐνη στο αίμα βρίσκεται σε συγκέντρωση 2gr/ml, χωρίς να υφίστανται στοιχεία κακοήθειας. Επειδή η ηλεκτροφόρηση ααδυνατεί συνήθως να καταδείξει την παραπρωτεΐνη, απαιτείται η ανοσοηλεκτροφόρηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Η βιοψία μυελού των οστών παρουσιάζει φυσιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα πλασματοκύτταρα.
Επειδή το 25% των ασθενών αρκετά χρόνια μετά την μονοκλονική γαμμαπάθεια εμφανίζει πολλαπλό μυέλωμα, το σύνδρομο πλέον περιγράφεται με τον όρο μονοκλονική γαμμαπάθεια ακαθόριστης βαρύτητας, έναντι του παλαιότερου όρου της καλοήθους μονοκλονικής γαμμαπάθειας.
Παρόλο που η IgG είναι η συχνότερη παραπρωτεΐνη στους ενήλικες, η πολυνευροπάθεια σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την IgM, ενώ τα 4/5 των ασθενών έχουν κάππα ελαφρές αλύσους.
Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί δεκάδες αντισώματα έναντι της μυελίνης που σχετιζόμενα με τις παραπρωτεΐνες, ωστόσο τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα anti-MAG που είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με GM1 και τα SGPG.
Θεραπευτική αντιμετώπιση
Η πλασμαφαίρεση προσφέρει παροδική βελτίωσηπου διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες, ενώ σε ασθενείς που έχουν anti-MAG αντισώματα η περίοδος βελτίωσης μειώνεται. Προτείνονται επίσης η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών όπως είναι η κυκλοφωσφαμίδη, η μυκοφαινολάτη, η φλουδαραβίνη ή η χλωραμβοουκίλη σε συνδυασμό με πλασμαφαίρεση. Η ριτουξιμάμπη έχει επίσης δοκιμαστεί με ανάμικτα αποτελέσματα.
Η χορήγηση γ-σφαιρίνης είναι αποτελεσματική επίσης στο 50% των περιπτώσεων.


Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:
International Myeloma Working Group (2003). “Criteria for the classification of monoclonal gammopathies, multiple myeloma and related disorders: a report of the International Myeloma Working Group”. Br J Haematol 121 (5): 749–757. doi:10.1046/j.1365-2141.2003.04355.x. PMID 12780789.
Murakami H, Irisawa H, Saitoh T, Matsushima T, Tamura J, Sawamura M, Karasawa M, Hosomura Y, Kojima M (1997). “Immunological abnormalities in splenic marginal zone cell lymphoma”. Am. J. Hematol. 56 (3): 173–178. doi:10.1002/(SICI)1096-8652(199711)56:3<173::AID-AJH7>3.0.CO;2-V. PMID 9371530.
Larking-Pettigrew M, Ranich T, Kelly R (1999). “Rapid onset monoclonal gammopathy in cutaneous lupus erythematosus: interference with complement C3 and C4 measurement”. Immunol. Invest. 28 (4): 269–276. doi:10.3109/08820139909060861. PMID 10454004.
Czaplinski A, Steck A (2004). “Immune mediated neuropathies–an update on therapeutic strategies”. J. Neurol. 251 (2): 127–137. doi:10.1007/s00415-004-0323-5. PMID 14991345.
Sykes, David B.; Schroyens, Wilfried; O’Connell, Casey (2011). “TEMPI Syndrome – A Novel Multisystem Disease”. N Engl J Med 365 (5): 475–477. doi:10.1056/NEJMc1106670. PMID 21812700.
Zhan F, Hardin J, Kordsmeier B, Bumm K, Zheng M, Tian E, Sanderson R, Yang Y, Wilson C, Zangari M, Anaissie E, Morris C, Muwalla F, van Rhee F, Fassas A, Crowley J, Tricot G, Barlogie B, Shaughnessy J (2002). “Global gene expression profiling of multiple myeloma, monoclonal gammopathy of undetermined significance, and normal bone marrow plasma cells”. Blood 99 (5): 1745–1757. doi:10.1182/blood.V99.5.1745. PMID 11861292.
Magrangeas F, Nasser V, Avet-Loiseau H, Loriod B, Decaux O, Granjeaud S, Bertucci F, Birnbaum D, Nguyen C, Harousseau J, Bataille R, Houlgatte R, Minvielle S (2003). “Gene expression profiling of multiple myeloma reveals molecular portraits in relation to the pathogenesis of the disease”. Blood 101 (12): 4998–5006. doi:10.1182/blood-2002-11-3385. PMID 12623842.
Ocqueteau M, Orfao A, Almeida J, Bladé J, González M, García-Sanz R, López-Berges C, Moro M, Hernández J, Escribano L, Caballero D, Rozman M, San Miguel J (1998). “Immunophenotypic characterization of plasma cells from monoclonal gammopathy of undetermined significance patients. Implications for the differential diagnosis between MGUS and multiple myeloma”. Am J Pathol 152 (6): 1655–65. PMC 1858455. PMID 9626070.
Bladé J (2006). “Clinical practice. Monoclonal gammopathy of undetermined significance”. N Engl J Med 355 (26): 2765–2770. doi:10.1056/NEJMcp052790. PMID 17192542.
Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, Larson DR, Plevak MF, Offord JR, Dispenzieri A, Katzmann JA, Melton LJ 3rd. (28 December 2006). “Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance”. N Engl J Med 354 (13): 1362–1369. doi:10.1056/NEJMoa054494. PMID 16571879.
Landgren O, Katzmann JA, Hsing AW, Pfeiffer RM, Kyle RA, Yeboah ED, Biritwum RB, Tettey Y, Adjei AA, Larson DR, Dispenzieri A, Melton LJ 3rd, Goldin LR, McMaster ML, Caporaso NE, Rajkumar SV. (Dec 2007). “Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined significance among men in Ghana”. Mayo Clin Proc 82 (12): 1468–1473. doi:10.4065/82.12.1468. PMID 18053453.
Landgren O, Kyle RA, Pfeiffer RM, Katzmann JA, Caporaso NE, Hayes RB, Dispenzieri A, Kumar S, Clark RJ, Baris D, Hoover R, Rajkumar SV. (28 May 2009). “Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) consistently precedes multiple myeloma: a prospective study”. Blood 113 (22): 5412–7. doi:10.1182/blood-2008-12-194241. PMC 2689042. PMID 19179464.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…