Τα κυριότερα νευροπαθητικά σύνδρομα

1. Σύνδρομα οξείας κινητικής παράλυσης με άλλοτε άλλης βαρύτητας συμμετοχή της αισθητικότητα και του αυτονόμου νευρικού συστήματος.
Α. Σύνδρομο Guillain-Barre
Β. Οξεία αξονική μορφή του GBS
Γ. Σύνδρομο οξείας αισθητικής νευροπάθειας και νευρονωπάθειας
Δ. Διφθεριτική πολυνευροπάθεια
Ε. Πορφυρική πολυνευροπάθεια
Στ. Τοξικές νευροπάθειες από θάλλιο ή τριορθοκρεσυλφωσφορικό οξύ
Ζ. Παρανεοπλασματική πολυνευροπάθεια
Η. Οξεία πανδυσαυτονομική νευροπάθεια
Θ. Tick paralysis
Ι. Πολυνευροπάθεια της κρισίμου νόσου

2. Σύνδρομα υποξείας αισθητικοκινητικής παράλυσης
Α. Συμμετρικές πολυνευροπάθειες
1. Ανεπάρκειες στα πλαίσια αλκοολισμού, έλλειψης βιταμίνης Β12, πελλάγρα, χρόνια νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος
2. Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλα και διαλύτες: αρσενικό, μόλυβδος, χαλκός, θάλλιο, μεθυλ n-βουτυλο κετόνη, εξάνιο, μεθυλοβρωμίδιο, οξίδιο του αιθυλενίου, οργανοφωσφορικοί εστέρες, ακρυλαμίδιο
3. Τοξίκωση από φάρμακα: ισονιαζίδη, εθιοναμίδη, υδραλαζίνη, νοτροφουραντοΐνη και σχετιζόμενες νιτροφουραζόνες, δισουλφυράμη, δισουλφίδιο του άνθρακα, βινκριστίνη, cisplatine, πακλιταξέλη, χλοραμφενικόλη, φαινυτοΐνη, πυριδοξίνη, αμιτριπτυλίνη, δαψόνη, στιλβανιμίδη, τριχλωροαιθυλένιο, θαλιδομίδη, κλιοκινόλη, αμιοδαρώνη, L-τρυπτοφάνη
4. Ουραιμική πολυνευροπάθεια
5. Υποξεία φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια
6. Παρανεοπλασματική πολυνευροπάθεια
7. HIV
Β. Ασύμμετρες νευροπάθειες (πολλαπλές μονονευροπάθειες)
1. Σακχαρώδης διαβήτης
2. Οζώδης πολυαρτηριίτιδα και άλλες φλεγμονώδεις νευροπάθειες (Churg-Strauss, Ηωσινοφιλική νευροπάθεια, ρευματοειδής αρθρίτιδα, κοκκιωμάτωση Wegener, μεμονωμένη αγγειϊτιδική νευροπάθεια)
3. Μικτή κρυοσφαιριναιμία
4. Σύνδρομο Sjogren-Sicca
5. Σαρκοείδωση
6. Ισχαιμική νευροπάθεια με περιφερική αγγειακή νόσο
7. Νόσος Lyme
8. HIV
9. Σακχαρώδης διαβήτης
10. Πολυεστιακή κινητική νευροπάθεια (MMN)
11. Πολυεστιακό Conduction block (MADSAM)
Γ. Ασυνήθεις αισθητικές νευροπάθειες
1. Μεταναστευτική αισθητική νευροπάθεια του Wartenberg
2. Αισθητική περινευρίτιδα
Δ. Πολυριζονευροπάθεια
1. Νεοπλασματική διήθηση
2. Κοκκιωματώδεις και λοιμώδεις διηθήσεις
3. Οστεοαρθριτική σπονδυλίτιδα
4. Ιδιοπαθής πολυριζονευροπάθεια

3. Σύνδρομα πρώιμης χρόνιας αισθητικοκινητικής πολυνευροπάθειας
Α. Παρανεοπλασματικό: λέμφωμα, μυέλωμα και άλλες κακοήθειες
Β. Χρόνια φλεγμονώδεις απομυελινωτική πολυνευροπάθεια
Γ. Παραπρωτεϊναιμίες
Δ. Ουραιμία
Ε. Beriberi
Στ. Σακχαρώδης διαβήτης
Ζ. Νοσήματα του συνδετικού ιστού
Η. Αμυλοείδωση
Θ. Λέπρα
Ι. Υποθυρεοειδισμός
Κ. Καλοήθης αισθητική νευροπάθεια της τρίτης ηλικίας

4. Σύνδρομα χρόνιας πολυνευροπάθειας γενετικώς καθοριζόμενης
Α. Κληρονομούμενες πολυνευροπάθειες με αισθητική προσβολή
1. Επικρατής πολυεστιακή νευροπάθεια των ενηλίκων
2. Υπολειπόμενη πολυεστιακή νευροπάθεια των ενηλίκων
3. Συγγενής υπαλγησία
4. Άλλες κληρονομούμενες αισθητικές πολυνευροπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με τις νωτιοπαρεγκεφαλιδικές εκφυλίσεις, το σύνδρομο Riley-Day και το σύνδρομο της καθολικής αναισθησίας
Β. Κληρονομούμενες αισθητικοκινητικές πολυνευροπάθειες
1. Περονιαία μυϊκή ατροφία (σύνδρομο Charcot-Marie-Tooth) τύπου Ι και ΙΙ
2. Υπετροφική πολυνευροπάθεια των Dejerine-Sottas της παιδικής και ενηλίκου ζωής
3. Πολυνευροπάθεια των Roussy-Levy
4. Πολυνευροπάθεια με οπτική ατροφία, σπαστική παραπληγία, νωτιοπαρεγκεφαλιδική εκφύλιση, νοητική υστέρηση και άνοια
5. Κληρονομική προδιάθεση για πιεστικές νευροπάθειες
Γ. Κληρονομούμενες νευροπάθειες με αναγνωρισμένη μεταβολική διαταραχή
1. Νόσος του Refsum
2. Μεταχρωματική λευκοδυστροφία
3. Νόσος του Krabbe
4. Αδρενολευκοδυστροφία
5. Αμυλοειδική πολυνευροπάθεια
6. Νόσος των Anderson-Fabry
7. Αβηταλιποπρωτεϊναιμία
9. Νόσος Tangier

5. Νευροπάθειες σχετιζόμενη με μιτοχονδριακά νοσήματα

6. Σύνδρομα υποτροπιάζουσας πολυνευροπάθειας
Α. Πορφυρία
Β. Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια
Γ. Ορισμένες μορφές πολλαπλής μονονευρίτιδας
Δ. Beriberi ή τοξικώσεις
Ε. Νόσος Tangier
Στ. Νόσος Refsum
Ζ. Επαναλαμβανόμενη έκθεση σε τοξικούς παράγοντες

7. Σύνδρομα μονονευροπάθειας ή πλεξοπάθειας
Α. Βραχιόνια πλεξοπάθεια
Β. Βραχιόνια μονονευροπάθεια
Γ. Καυσαλγία
Δ. Οσφυοιερή πλεξοπάθεια
Ε. Μηριαία μονονευροπάθεια
Στ. Μεταναστευτική αισθητική νευροπάθεια
Ζ. Παγιδευτικές νευροπάθειες

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

Λευκοδυστροφία του τύπου των Scholz- Bielschowsky- Henneberg ή τύπος Norman Greenfield Η μεταχρωματική λευκοδυστροφία αποτελεί γενετικώς καθοριζόμενη λυσοσωματική νόσο που χαρακτηρίζεται από λευκοδυστροφικές αλλοιώσεις του…

Επινεφριδική Λευκοδυστροφία ICD-10 E 71.3

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΛΕΥΚΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ Νόσος των Siemerling- Creutzfeld Μελανοδερμική λευκοδυστροφία Χαλκόχρους νόσος του Schilder Επινεφριδική μυελονεφροπάθεια Νόσος του Addison με εγκεφαλική σκλήρυνση Νόσος του Schaumburg Η επινεφριδική…