Ηλεκτρομυογράφημα-στοιχεία προς αξιολόγηση

Στοιχεία προς αξιολόγηση:

1. Αντίδραση εισόδου
1.1 Αυξημένη: Σημείο απονεύρωσης, μυϊκές κράμπες
1.2 Μειωμένη: Προχωρημένη απονεύρωση ή μυοπάθειες στις οποίες μυϊκές ίνες αντικαθίστανται από συνδετικό ιστό

2. Αυτόματη Δραστηριότητα (Αξιολογείται με τον μυ σε ηρεμία)
2.1 Ινιδικές συσπάσεις: Αυτόματη ή εκούσια σύσπαση μίας μυϊκής ίνας. Προσπάθεια επανανεύρωσης μετά από καταστροφή του νεύρου ή των κινητικών νευρώνων. Πρόκειται για ίδιου ρυθμού συσπάσεις μυϊκών ινών. Απεικονίζονται ως δι- ή τριφασικά δυναμικά διάρκειας 1-5ms, τα οποία ξεπερνούν τα 300μV. Σε καταστάσεις όπου καταστρέφεται ένα μέρος των α κινητικών νευρώνων, όπως στην πολυομυελίτιδα, είναι δυνατόν να καταγράφονται ινιδικές συσπάσεις σε ηρεμία και φυσιολογικά δυναμικά στην προσπάθεια. Οι ινιδικές συσπάσεις εξακολουθούν μέχρι την πλήρη επανανεύρωση του μυός από υπάρχουσες υγιείς ίνες, ή την εκφύλισή τους, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Παρόλο που είναι χαρακτηριστικά νευρογενούς βλάβης, είναι δυνατόν να καταγραφούν και σε καταστάσεις που καταστρέφουν τις μυϊκές ίνες και καθιστούν την μεμβράνη του ασταθή, όπως η πολυμυοσίτιδα και η μυοσίτιδα των εγκλείστων σωματίων.
2.2 Δεσμιδώσεις: Αυτόματη ή εκούσια σύσπαση μιας κινητικής μονάδας, ή μεγάλου τμήματος αυτής. Είναι δυνατόν να είναι ορατές και με γυμνό μάτι. Είναι ακανόνιστες και με τυχαία συχνότητα. Συνήθως χαρακτηρίζονται από 3-5 φάσεις, διάρκεια 5-15 ms και υψηλό δυναμικό. Καταγράφονται σε χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα, όπως η νόσος του κινητικού νευρώνα, στα πρώιμα στάδια της πολυομυελίτιδας, σε ριζοπάθειες, σημαντικού βαθμού πίεση από κήλη μεσοσπονυδλίου δίσκου, καθώς και στο σύνδρομο των καλοήθων δεσμοδώσεων (κυρίως στα άνω άκρα και μύες του προσώπου). Καταστέλλονται με παράγωγα του κουραρίου και όχι με τοπικά αναισθητικά.

3. Μυοκυμία: Το ΗΜΓ καταγράφει ομάδες επαναλαμβανόμενων εκφορτίσεων, χωρίς σαφή ρυθμό. Οι μικρότερες κινητικές μονάδες είναι δυνατόν να εκφορτίζουν σε ομάδες των δύο ή τριών. Συνήθως είναι το αποτέλεσμα μεταβολών της συγκέντρωσης ιόντων ασβεστίου, μεταλλάξεων των διαύλων καλίου ή την παρουσία αυτοαντισωμάτων.
3.1 Εστιακή μυοκυμία: Συνήθως εντοπίζεται στο πρόσωπο και σχετίζεται με πολλαπλή σκλήρυνση, σύνδρομο Guilain-Barre, χωροκατακτητικές εξεργασίες της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας.
3.2 Τμηματική μυοκυμία: Εμφανίζεται σε διάφορα τμήματα του σώματος και σχετίζεται με πίεση ριζών.

4. Γενικευμένη μυοτονία ή νευρομυοτονία: Αδυναμία μυϊκής χάλασης. Υψηλής συχνότητας επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις με θετική κυματομορφή. Ακουστικά δίνουν τον ήχο καταδυόμενου βομβαρδιστικού.

5. Σύνδρομο συνεχούς μυϊκής δραστηριότητας, ή σύνδρομο Isaac: Γενικευμένη μυοκυμία υψηλής συχνότητας (300Hz).

6. Επώδυνες μυϊκές συσπάσεις: Σύνδρομο καθηλωμένου ατόμου.

7. Cramp-like συσπάσεις: Νόσος του McArdle ή συγγενής έλλειψη φωσφοφρουκτοκινάσης.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…