28 Νοεμβρίου, 2023

1. Επίπεδα CK
2. Καταμέτρηση θυρεοτροπίνης, ηλεκτρολυτών, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, γενική αίματος, ΤΚΕ, ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών
3. Γενετικός έλεγχος
4. Νευροφυσιολογικός έλεγχος με ΗΜΓ και ταχύτητες αγωγής
5. Μυϊκή βιοψία
6. ΗΚΓ και υπερηχοκαρδιογράφημα
7. Έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας
8. Έλεγχος καταποτικής ικανότητας
9. Καταμέτρηση επιπέδων γαλακτικού οξέος και αμμωνίας
10. Αποκλεισμός κακοηθειών
11. Αντιπυρηνικά αντισώματα, ρευματοειδής παράγοντας
12. Jo-1 αντισώματα