Μυοπάθειες με πιθανόν φυσιολογικό ΗΜΓ

Τύπου ΙΙ μυϊκή ατροφία
1. Μυοπάθεια από στεροειδή
2. Διάχυτη μυοπάθεια
Κάποιες μιτοχονδριακές μυοπάθειες
Μερικές συγγενείς μυοπάθειες
Μεταβολικές μυοπάθειες
1. GSD V (McArdle disease or myophosphorylase deficiency)
2. GDS VII (phosphofructokinase deficiency)
3. Carnitine palmityltransferase II deficiency

Σχετικά Άρθρα

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…

Εισαγωγή στις Διαταραχές και Παθήσεις των μυών

Ταξινόμηση Κληρονομούμενες Μυϊκή δυστροφία Μυοτονική δυστροφία Συγγενείς μυοπάθειες Μεταβολικές μυοπάθειες Μιτοχονδριακές μυοπάθειες Διαυλοπάθειες Επίκτητες Φλεγμονώδεις μυοπάθειες/μυοσίτιδες Ενδοκρινικές μυοπάθειες Τοξικές/φαρμακευτικές μυοπάθειες Μεταβολικές μυοπάθειες  Κλινικά χαρακτηριστικά Ιστορικό…

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Μυοπάθειες που χαρακτηρίζονται από ευερεθιστότητα της κυτταρικής μεμβράνης ή μυοτονικές εκφορτίσεις στο ΗΜΓ

Φλεγμονώδεις 1. Πολυμυοσίτιδα 2. Δερματομυοσίτιδα 3. Μυοσίτιδα μετά εγκλείστων σωματίων 4. Αυτοάνοση νεκρωτική μυοπάθεια Τοξικές/νεκρωτικές μυοπάθειες 1. Από στατίνες 2. Μυοπάθεια της κρισίμου νόσου 3.…