Μυοτονικό φαινόμενο

Η μυοτονία σχετίζεται με την διαταραχή της μυϊκής χάλασης και την παρατεταμένη μυϊκή σύσπαση των σκελετικών μυών μετά από εκούσια ή προκλητή σύσπαση. Έχει χαρακτηριστική απεικόνιση στο ΗΜΓ και ο ήχος τους χαρακτηρίζεται ως ήχος καταδυόμενου βομβαρδιστικού.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…