Μυοπάθειες που χαρακτηρίζονται από ευερεθιστότητα της κυτταρικής μεμβράνης ή μυοτονικές εκφορτίσεις στο ΗΜΓ

Φλεγμονώδεις
1. Πολυμυοσίτιδα
2. Δερματομυοσίτιδα
3. Μυοσίτιδα μετά εγκλείστων σωματίων
4. Αυτοάνοση νεκρωτική μυοπάθεια
Τοξικές/νεκρωτικές μυοπάθειες
1. Από στατίνες
2. Μυοπάθεια της κρισίμου νόσου
3. Από αμιωδαρόνη
4. Από κολχικίνη
Μυϊκές δυστροφίες συμπεριλαμβανονένων των περιφερικών δυστροφιών/μυοπαθειών και της κληρονομικής μυοσίτιδας μετά εγκλείστων σωματίων
Συγγενείς μυοπάθειες
1. Nemaline rod myopathy
2. Centronuclear/myotubular myopathy
3. Central core myopathy
4. Multicore/minicore myopathy
Μυοπάθειες σχετιζόμενες με λοιμογόνους παράγοντες
1. HIV and human T-lymphotropic virus 1–associated myositis
2. Τριχίνωση
3. Τοξοπλάσμωση
Μεταβολικές μυοπάθειες
1. GDS II (acid alpha-glucosidase deficiency or Pompe disease)
2. GSD III (debrancher enzyme deficiency)
3. GSD IV (branching enzyme deficiency)
Μυοτονικές διαταραχές
1. Μυοτονική δυστροφία τύπου 1 και 2
2. Συγγενής μυοτονία, συγγενής παραμυοτονία,, σχετιζόμενες με το κάλιο μυοτονίες
3. Υπερκαλιαιμική περιοδική παράλυση

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Εισαγωγή στις Διαταραχές και Παθήσεις των μυών

Ταξινόμηση Κληρονομούμενες Μυϊκή δυστροφία Μυοτονική δυστροφία Συγγενείς μυοπάθειες Μεταβολικές μυοπάθειες Μιτοχονδριακές μυοπάθειες Διαυλοπάθειες Επίκτητες Φλεγμονώδεις μυοπάθειες/μυοσίτιδες Ενδοκρινικές μυοπάθειες Τοξικές/φαρμακευτικές μυοπάθειες Μεταβολικές μυοπάθειες  Κλινικά χαρακτηριστικά Ιστορικό…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…