Νευροφυσιολογικά ευρήματα στις περιφερικές νευροπάθειες και τις μυοπάθειες

Αξονική βλάβη
Νευρογράφημα
1. Απουσία χαμηλή αισθητική ή/και κινητική απάντηση
2. Οι ταχύτητες αγωγής διατηρούνται καλώς (σε περίπτωση σοβαρής αξονικής βλάβης μπορεί να ελαττωθούν στο 80% του φυσιολογικού)
Ηλεκτρομυογράφημα
1. Οξεία βλάβη. Φυσιολογική ή μειωμένη διεγερσιμότητα των κινητικών μονάδων
2. Υποξεία βλάβη. Μειωμένη ενεργοποίηση, αυξημένη διάρκεια και ένταση των κινητικών μονάδων, οι οποίες έχουν πολυφασική μορφολογία
3. Χρόνια βλάβη. Υψηλού δυναμικού και μεγάλης διάρκειας κινητικές μονάδες με ελαττωμένη ενεργοποίηση.
Απομυελινωτική βλάβη
Κληρονομικές
Νευρογράφημα
1. Παράταση του λανθάνοντα χρόνου, μείωση της ταχύτητας αγωγής, παράταση του λανθάνοντα χρόνου εμφάνισης των F κυμάτων, συνήθως χωρίς εστιακό conduction block
Ηλεκτρομυογράφημα
1. Ενδεχομένως να είναι φυσιολογικό, ωστόσο λόγω της δευτεροπαθούς αξονικής εκφύλισης εμφανίζονται υψηλού δυναμικού και μεγάλης διάρκειας κινητικές μονάδες, με ελαττωμένο ρυθμό ενεργοποίησης
Επίκτητες
Εστιακές ή γενικευμένες
Νευρογράφημα
1. Παράταση του λανθάνοντα χρόνου, μείωση της ταχύτητας αγωγής, παράταση του λανθάνοντα χρόνου των F κυμάτων, conduction block
Ηλεκτρομυογράφημα
1. Κατά κανόνα φυσιολογικά ευρήματα, εκτός από τις χρόνιες όπου συνυπάρχει δευτεροπαθής αξονική εκφύλιση, όπου και διαπιστώνεται νευρογενούς βλάβης
Πλεξοπάθειες
Νευρογράφημα
1. Αισθητικά. Μπορεί να είναι παθολογικά, οπότε και έχουν εντοπιστική αξία
2. Κινητικά. Όταν ανευρίσκονται παθολογικά στοιχεία βοηθούν στην εντόπιση της βλάβης
Ηλεκτρομυογράφημα
1. Παρατηρούνται στοιχεία απονεύρωσης και επαναννεύρωσης
Νόσος κινητικού νευρώνα
Νευρογράφημα
1. Φυσιολογικές οι αισθητικές μελέτες
2. Ελάττωση του ύψους του CMAP με φυσιολογική ταχύτητα αγωγής
Ηλεκτρομυογράφημα
1. Ενεργός απονεύρωση με μερική επανανεύρωση που εντοπίζεται σε διαφορετικά επίπεδα
Η καταμέτρηση των CMAPs μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου
Εάν διαπιστωθεί κινητικό conduction block πιθανολογείται η διάγνωση της πολυεστιακής κινητικής νευροπάθειας
Μυοπάθειες
Νευρογράφημα
1. Φυσιολογικές ταχύτητες αγωγής
2. Φυσιολογικά αισθητικά δυναμικά
3. Αναλόγως της βαρύτητας της νόσου ενδεχομένως να παρατηρηθεί μείωση του ύψους των δυναμικών των κινητικών νεύρων
Ηλεκτρομυογράφημα
1. Το ηλεκτρομυογράφημα δεν μπορεί να προσφέρει διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία για τον τύπο της μυοπάθειας
2. Παρατηρείται αυτόματη δραστηριότητα στην ηρεμία, κυρίως στους παρασπονδυλικούς μύες εάν πρόκειται για φλεγμονώδεις ή μεταβολικές μυοπάθειες
3. Ινιδικά και θετικά δυναμικά
4. Σύνθετες επαναλαμβανόμενες εκφορτίσεις
5. Μυοπαθητικές κινητικές μονάδες που είναι πολυφασικές, χαμηλού δυναμικού και μικρής διάρκειας

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

Richard A C Hughes (23 February 2002). “Clinical review: Peripheral neuropathy”. British Medical Journal 324: 466. doi:10.1136/bmj.324.7335.466.
Janet M. Torpy; Jennifer L. Kincaid; Richard M. Glass (21 April 2010). “Patient page: Peripheral neuropathy”. Journal of the American Medical Association 303 (15). doi:10.1001/jama.303.15.1556.
“Peripheral neuropathy fact sheet”. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 19 September 2012.
“neuropathy”. Online Etymology Dictionary.
“Dorlands Medical Dictionary:mononeuropathy”.
Vinik, AI; Erbas, T (2013). “Diabetic autonomic neuropathy.”. Handbook of clinical neurology 117: 279–94. doi:10.1016/b978-0-444-53491-0.00022-5. PMID 24095132.
“neuritis” at Dorland’s Medical Dictionary
Chin, RL; Latov, N (Jan 2005). “Peripheral Neuropathy and Celiac Disease.”. Current treatment options in neurology 7 (1): 43–48. doi:10.1007/s11940-005-0005-3. PMID 15610706.
Rosenbloom, Mark; Tarabar, Asim; Adler, Robert A. “Vitamin Toxicity”. Medscape Reference. Medscape. Retrieved 21 May 2013.
Gabriel JM, Erne B, Pareyson D, Sghirlanzoni A, Taroni F, Steck AJ (1997). “Gene dosage effects in hereditary peripheral neuropathy. Expression of peripheral myelin protein 22 in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A and hereditary neuropathy with liability to pressure palsies nerve biopsies”. Neurology 49 (6): 1635–40. doi:10.1212/WNL.49.6.1635. PMID 9409359.
Kiziltan ME, Akalin MA, Sahin R, Uluduz D (2007). “Peripheral neuropathy in patients with diabetes mellitus presenting as Bell’s palsy”. Neuroscience Letters 427 (3): 138–41. doi:10.1016/j.neulet.2007.09.029. PMID 17933462.
“Statin Drugs May Increase Risk Of Peripheral Neuropathy”. ScienceDaily (St. Paul, Minnesota). 15 May 2002. Retrieved 21 May 2013.
“Statin Drugs May Increase Risk of Peripheral Neuropathy”. AAN.com (Press release). St. Paul, Minnesota: American Academy of Neurology. 13 May 2002. Retrieved 21 May 2013.
Cohen, JS (December 2001). “Peripheral Neuropathy Associated with Fluoroquinolones” (PDF). Ann Pharmacother 35 (12): 1540–7. doi:10.1345/aph.1Z429. PMID 11793615.
Heck AW, Phillips LH 2nd (1989). “Sarcoidosis and the nervous system”. Neurol Clin 7 (3): 641–54. PMID 2671639.
Wilkes, G (2007). “Peripheral neuropathy related to chemotherapy”. Seminars in oncology nursing 23 (3): 162–73. doi:10.1016/j.soncn.2007.05.001. PMID 17693343.
Gonzalez-Duarte, A; Cikurel, K; Simpson, DM (2007). “Managing HIV peripheral neuropathy”. Current HIV/AIDS reports 4 (3): 114–8. doi:10.1007/s11904-007-0017-6. PMID 17883996.
Hazekamp, Arno; Grotenhermen, Franjo (2010). “Review on clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009” (PDF). Cannabinoids (International Association for Cannabinoid Medicines) (5): 1–21. Retrieved 21 May 2013.
Skrabek RQ, Galimova L, Ethans K, Perry D (2008). “Nabilone for the treatment of pain in fibromyalgia”. J. Pain 9 (2): 164–73. doi:10.1016/j.jpain.2007.09.002. PMID 17974490.
Frank B, Serpell MG, Hughes J, Matthews JN, Kapur D (2008). “Comparison of analgesic effects and patient toleration of nabilone and dihydrocodeine for chronic neuropathic pain: randomized, crossover, double blind study”. BMJ 336 (7637): 119–201. doi:10.1136/bmj.39429.619653.80. PMC 2213874. PMID 18182416.
Abrams DI, Jay CA, Shade SB, Vizozo H, Reda H, Press S, Kelly ME, Rowbotham Mc, Petersen KL (2007). “Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: a randomized placebo-controlled trail”. J. Neurology 68 (7): 515–21. doi:10.1212/01.wnl.0000253187.66183.9c. PMID 17296917.
Wilsey B, Marcotte T, Tsodikov A, Millman J, Bentley H, Gouaux B, Fishman S (2008). “A randomized, placebo-controlled, crossover trail of cannabis cigarettes in neuropathic pain”. J. Pain 9 (6): 506–21. doi:10.1016/j.jpain.2007.12.010. PMID 18403272.
Jin DM, Xu Y, Geng DF, Yan TB (July 2010). “Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on symptomatic diabetic peripheral neuropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials”. Diabetes Res. Clin. Pract. 89 (1): 10–5. doi:10.1016/j.diabres.2010.03.021. PMID 20510476.
Pieber K, Herceg M, Paternostro-Sluga T (April 2010). “Electrotherapy for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a review”. J Rehabil Med 42 (4): 289–95. doi:10.2340/16501977-0554. PMID 20461329.
Dillon, Helen (21 December 2009). “Neuropathy can make winter weather more perilous for older adults”. All Things Aging. Retrieved 10 March 2012.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23450576
Liu N, Varma S, Tsao D, Shooter EM, Tolwani RJ (2007). “Depleting endogenous neurotrophin-3 enhances myelin formation in the Trembler-J mouse, a model of a peripheral neuropathy”. J. Neurosci. Res. 85 (13): 2863–9. doi:10.1002/jnr.21388. PMID 17628499.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…