Χρόνια παροξυσμική ημικρανία

Χαρακτηρίζεται από αυστηρά μονόπλευρο άλγος με περιοφθαλμική, κροταφική ή αυχενική εντόπιση, που συνοδεύεται απόσύστοιχα συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, όπως δακρύρροια, υπεραιμία του επιπεφυκότα, βλεφαρόπτωση, ρινόρροια ή ρινική συμφόρηση.

Οι κρίσεις έχουν διάρκεια 2-45 λεπτά και μπορεί να ανέρχονται μέχρι και 30 καθημερινά.

Η συχνότητα της είναι εξαιρετικά χαμηλή και προσβάλλει κατά κύριο λόγο τις γυναίκες (3:1) που διανύουν την 4η δεκαετία της ζωής τους.

Η άμεση ανταπόκριση στην χορήγηση ινδομεθακίνης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την διάγνωση.

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

Goadsby, Peter J., Stephen D. Silberstein, and David Dodick. “Chronic Paroxysmal Hemicrania.” Chronic Daily Headache for Clinicians. Hamilton, Ont.: BC Decker, 2005. N. pag. Print.

“Medscape – Chronic Paroxysmal Hemicrania”. Retrieved 20 March 2014.

Eadie, Mervyn J. “Chronic Paroxysmal Hemicrania.” Headache: Through the Centuries. New York: Oxford UP, 2012. 222-24. Print.

Jay, Gary W. The Headache Handbook: Diagnosis and Treatment. Boca Raton: CRC, 1998. Print.

“The Migraine Trust – Paroxysmal Hemicrania”. Retrieved 20 March 2014.

“Michigan Headache and Neurological Institute – Chronic Paroxysmal Hemicrania”. Retrieved 19 March 2014.

Pareja, Ja, Ab Caminero, E. Franco, Jl Casado, J. Pascual, and M. Sanchez Del Ri’o. “Dose, Efficacy and Tolerability of Long-term Indomethacin Treatment of Chronic Paroxysmal Hemicrania and Hemicrania Continua.” Cephalalgia 21.9 (2001): 906-10. Print.

Camarda, Cecilia, Rosolino Camarda, and Roberto Monastero. “Chronic Paroxysmal Hemicrania And Hemicrania Continua Responding To Topiramate: Two Case Reports.” Clinical Neurology & Neurosurgery 100.1 (2008): 88-91. Academic Search Complete. Web. 27 Feb. 2014.

Milanlioglu, A., T. Tombul, and R. Sayin. “Chronic Paroxysmal Hemicrania Responsive to Lamotrigine.” Pak J Med Sci 27.2 (2011): 456-57. Web.

Mehta, Noshir R., George E. Maloney, Dhirendra S. Bana, and Steven J. Scrivani. “Head, Face, and Neck Pain: Science, Evaluation, and Management: An Interdisciplinary Approach.” Hoboken, NJ: Wiley, 2009. Print.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…

Αθροιστική κεφαλαλγία (Σύνδρομο Horton, σύνδρομο Bing-Horton)

Ορισμός Επώδυνη νευρογενής ερυθρότητα του προσώπου Επιδημιολογία Η επίπτωση της αθροιστικής κεφαλαλγίας ανέρχεται σε 0,1-0,9% και προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες με συχνότητα 3/1, εμφανίζεται συνήθως…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…