Διαγνωστικά κριτήρια Αμυλοειδικής Εγκεφαλικής Αγγειοπάθειας

Τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν εκδοθεί από την ομάδα της Βοστώνης για την αντιμετώπιση της νόσου και είναι τα εξής:
1. Βέβαιη διάγνωση- επιβεβαίωση με την νευροπαθολογική εξέταση που αποκαλύπτει λοβιακή, φλοιϊκή ή φλοιο-υποφλοιώδεις αιμορραγίες σε συνδυασμό με σοβαρές ενδείξεις για την παρουσία αμυλοειδικής αγγειοπάθειας.
2. Ενδεχόμενη με υποστηρικτικά νευροπαθολογικά στοιχεία- λοβιακή, φλοιϊκή ή φλοιο-υποφλοιώδεις αιμορραγίες σε συνδυασμό με μικρού βαθμού αμυλοειδική εναπόθεση
3. Ενδεχόμενη-κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία που αποκαλύτπουν πολλαπλές αιμορραγίες σε ασθενή ηλικίας άνω των 60 ετών.
4. Πιθανή-ασθενής ηλικίας άνω των 60 ετών και κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία μίας λοβιακής, φλοιϊκής ή φλοιο-υποφλοιώδους αιμορραγίας και απουσία άλλου αιτιολογικού παράγοντα.

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…