Διαχωρισμός σπονδυλικών αρτηριών

Ο διαχωρισμός των σπονδυλικών αρτηριών είναι συνήθως τραυματικός στα πλαίσια ταχείας στροφικής κίνησης της κεφαλής ή συνεπεία κάκωσης στα πλαίσια τροχαίων ατυχημάτων ή χειροπρακτικών παρεμβάσεων και μπορεί να επεκτείνεται στην βασική ή ακόμη και στις οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις διαχωρισμού μετά από έντονο βήχα, μετά από υπερέκταση και μετά από αθλητικές κακώσεις. Τα νοσήματα του συνδετικού ιστού αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τον διαχωρισμό των σπονδυλικών αρτηριών.
Η συχνότερη θέση εντόπισης του διαχωρισμού είναι στο ύψος των δύο πρώτων αυχενικών σπονδύλων, όπου εξέρχονται από το τρήμα του άξονα και εισέρχονται στο κρανίο.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει ίλιγγο, επίμονο άλγος στον αυχένα και ινιακά, διπλωπία και δυσαρθρία, ενώ η κλινική εικόνα εγκαθίσταται σε χρονικό διάστημα λεπτών ή ωρών. Επιπλέον η απόσπαση τμημάτων θρόμβων και η εμβολή κεντρικότερων αρτηριακών στελεχών, όπως και το έμφρακτο της πρόσθιας νωτιαίας αρτηρίας δεν αποκλείονται.
Η μαγνητική τομογραφία καταδεικνύει το χαρακτηριστικό διπλό πέταλο, στις Τ1 ακολουθίες, ενώ η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την διενέργεια υπερήχων και την αξονική αγγειογραφία.
Μεταξύ των επιπλοκών του διαχωρισμού των σπονδυλικών συμπεριλαμβάνεται η εμφάνιση ανευρυσματικών διατάσεων, η ρήξη των οποίων μπορεί να προκαλέσει υπαραχνοειδή αιμορραγία.
Θεραπευτικά χορηγείται αντιπηκτική αγωγή, η οποία διακόπτεται όταν αποδειχθεί αγγειογραφικά η σταθεροποίηση του πετάλου, ενώ η χειρουργική αντιμετώπιση εμφανίζει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η εντόπιση ωστόσο καθιστά ιδιαίτερα δυσχερείς του χειρουργικούς χειρισμούς με αποτέλεσμα να μη εφαρμόζεται.

Case courtesy of Dr Chris O'Donnell, Radiopaedia.org. From the case Terminal right vertebral artery dissection - post neck manipulation
Case courtesy of Dr Chris O’Donnell, Radiopaedia.org. From the case Terminal right vertebral artery dissection – post neck manipulation
Case courtesy of Dr Roberto Schubert, Radiopaedia.org. From the case Traumatic vertebral artery dissection
Case courtesy of Dr Roberto Schubert, Radiopaedia.org. From the case Traumatic vertebral artery dissection

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

 

Baumgartner RW. Handbook on cerebral artery dissection. S Karger Ag. (2005) ISBN:3805579861. Read it at Google BooksFind it at Amazon

Dickman CA, Spetzler RF, Sonntag VK. Surgery of the craniovertebral junction. George Thieme Verlag. (1998) ISBN:0865776814. Read it at Google BooksFind it at Amazon

Mohr JP, Grotta JC. Stroke, pathophysiology, diagnosis, and management. Elsevier Health Sciences. (2004) ISBN:0443066000. Read it at Google BooksFind it at Amazon

Laakso A, Hernesniemi J, Yonekawa Y. Surgical Management of Cerebrovascular Disease. Springer Verlag. (2010) ISBN:321199372X. Read it at Google BooksFind it at Amazon
Soper JR, Parker GD, Hallinan JM. Vertebral artery dissection diagnosed with CT. AJNR Am J Neuroradiol. 1995;16 (4): 952-4. AJNR Am J Neuroradiol (abstract)Pubmed citation
Pelkonen O, Tikkakoski T, Pyhtinen J et-al. Cerebral CT and MRI findings in cervicocephalic artery dissection. Acta Radiol. 2004;45 (3): 259-65. Acta Radiol (link)Pubmed citation
Lévy C, Laissy JP, Raveau V et-al. Carotid and vertebral artery dissections: three-dimensional time-of-flight MR angiography and MR imaging versus conventional angiography. Radiology. 1994;190 (1): 97-103. Radiology (abstract)Pubmed citation
Ahn JY, Han IB, Kim TG et-al. Endovascular treatment of intracranial vertebral artery dissections with stent placement or stent-assisted coiling. AJNR Am J Neuroradiol. 2006;27 (7): 1514-20. AJNR Am J Neuroradiol (full text)Pubmed citation
Shin JH, Suh DC, Choi CG et-al. Vertebral artery dissection: spectrum of imaging findings with emphasis on angiography and correlation with clinical presentation. Radiographics. 20 (6): 1687-96. Radiographics (full text)Pubmed citation

 

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Νόσος του Parkinson

Προϊούσα νευροεκφυλιστική νόσος που χαρακτηρίζεται κλινικά από τρόμο, δυσκαμψία, βραδυκινησία και βραδυφρένεια και σχετίζεται με διαταραχή της ντοπαμινεργικής οδού. Επιδημιολογία Αποτελεί την συχνότερη νόσο μεταξύ…