Ταξινόμηση της επιληψίας

Ο όρος επιληψία αναφέρεται στην αυξημένη τάση για επιληπτικές κρίσεις σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρία Επιληψίας. Στις ΗΠΑ η συχνότητά της εκτιμάται σε 44 περιπτώσεις ανά 10000 πληθυσμού κάθε χρόνο. Το 66% περίπου των επιληπτικών ασθενών εμφανίζουν την πρώτη κρίση κατά την παιδική ηλικία.

Ταξινόμηση της επιληψίας
Η επιληψία ταξινομείται αιτιολογικά, τοπογραφικά, αναλόγως της συχνότητας εμφάνισης των κρίσεων, ή βάσει των ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων.

Βάσει της αιτιολογίας η επιληψία ταξινομείται ως εξής:
1. Ιδιοπαθής, όταν δεν ανευρίσκεται σαφές αίτιο
2. Δευτεροπαθής, όταν υπάρχει σαφές αίτιο και
3. Κρυπτογενής, όταν υπάρχει σοβαρή υποψία για την ύπαρξη αιτίου το οποίο ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί.

Βάσει της εντόπισης της επιληπτογόνου εστίας, η επιληψία και τα επιληπτικά σύνδρομα ταξινομούνται ως εξής:
1. Γενικευμένες (Αμφοτερόπλευρες συμμετρικές χωρίς εστιακή έναρξη)
Α. τονικές, κλονικές ή τονικοκλονικές (grand mal)
Β. αφαιρέσεις (petit mal)
1. Με απώλεια συνείδησης μόνο
2. Σύνθετες με βραχείες τονικές, κλονικές συσπάσεις ή αυτοματισμούς
Γ. σύνδρομο Lennox-Gastaut
Δ. νεανική μυοκλονική επιληψία
Ε. νεογνικοί σπασμοί (σύνδρομο West)
Στ. ατονικές (αστατικές, ακινητικές), ενδεχομένως με μυοκλονικές κινήσεις
2. Εστιακές, ή μερικές
Α. απλές (χωρίς απώλεια ή μεταβολή συνείδησης)
1. Κινητικές του μετωπιαίου λοβού (τονικές, κλονικές, τονικοκλονικές, κρίσεις Jackson, καλοήθης παιδική επιληψία, epilepsia partialis continua)
2. Σωματοαισθητηριακές ή αισθητηριακές (οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές, γευστικές, ιλιγγικές)
3. Από το αυτόνομο νευρικό σύστημα
4. Αμιγώς ψυχικές
Β. Σύνθετες (με μεταβολή του επιπέδου συνείδησης)
1. Με έναρξη ως απλές εστιακές και μετάπτωση σε σύνθετες
2. Με μεταβολή του επιπέδου συνείδησης από την έναρξη
3. Ειδικά επιληπτικά σύνδρομα
Α. μυόκλονος και μυκλονικές επιληψίες
Β. αντανακλαστικές επιληψίες
Γ. επίκτηση αφασία με επιληπτική διαταραχή
Δ. πυρετικοί σπασμοί και άλλες επιληψίες της νεογνικής και παιδικής ηλικίας
Ε. υστερικές κρίσεις

Βιβλιογραφία-περαιτέρω μελέτη:

http://www.ilae.org/visitors/centre/Documents/OrganizationEpilepsy.pdf

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Εστιακή ή μερική επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα

Οι μερικές επιληψίες χαρακτηρίζονται από σαφή εστιακή έναρξη που αποδεικνύεται κλινικά ή ηλεκτροεγκεφαλογραφικά. Η εντόπισή τους ποικίλει και διακρίνονται σε απλές ή σύνθετες, στις οποίες…