Κοιλιακή ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

Ιδιοπαθής διαταραχή που παρατηρείται κυρίως σε παιδιά, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέσης ή υψηλής έντασης κοιλιακού άλγους και σχετιζόμενα με κινητικά συμπτώματα, ναυτία και εμέτους και διαρκούν 2-72 ώρες και υφίονται πλήρως, χωρίς κεφαλαλγία.
Διαγνωστικά κριτήρια:
A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Άλγος με δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία
1. Εντόπιση κοντά στην μέση γραμμή, ή δύσκολα εντοπιζόμενο
2.Με αμβλύ χαρακτήρα
3. Μέσης ή υψηλής έντασης
Γ. Μεταξύ των επεισοδίων, τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:
1. Ανορεξία
2. Ναυτία
3. Έμετοι
4. Ωχρότητα
Δ. Τα επεισόδια να διαρκούν 2-72 ώρες
E. Πλήρης ύφεση μεταξύ των επεισοδίων
F. Να μην αποδίδονται σε άλλη διαταραχή

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…