Κυκλικό σύνδρομο εμέτων-Διαγνωστικά κριτήρια

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντονης ναυτίας και εμέτων, συνήθως με στερεοτυπικό χαρακτήρα και χρονικά προβλέψιμα. Τα επεισόδια μπορεί να συνοδεύονται από ωχρότητα και λήθαργο, ενώ μεταξύ των επεισοδίων υπάρχει πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων.
Διαγνωστικά κριτήρια:
A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια ναυτίας και εμέτων που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ
B. Στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενα και χρονικά προβλέψιμα επεισόδια
Γ. Όλα τα ακόλουθα:
1. Ναυτία και έμετοι τουλάχιστον 4 φορές σε μία ώρα
2. Τα επεισόδια να διαρκούν από μία ώρα μέχρι 10 ημέρες
3. Μεταξύ των επεισοδίων να παρέρχεται τουλάχιστον μια εβδομάδα
D. Μεταξύ των επεισοδίων να παρατηρείται πλήρης ύφεση
Ε. Να μην μπορούν να αποδοθούν σε άλλη νόσο

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…