Επιληπτική κρίση που εκλύεται από ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Επιληπτική κρίση που πληροί το κριτήριο Β
B. Λαμβάνει χώρα σε ασθενή με ημικρανία με αύρα και κατά τη διάρκεια ή εντός μίας ώρας από ημικρανική κρίση με αύρα
Γ. Να μην πληροί τα κριτήρια για άλλη διάγνωση

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…