Ημικρανικό έμφρακτο-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Ημικρανική κρίση που να πληροί τα κριτήρια Β και Γ
B. Να λαμβάνει χώρα σε ασθενή με διαγνωσμένη ημικρανία με αύρα και τυπικές προηγούμενες προσβολές, πλην του συγκεκριμένου συμπτώματος που διαρκεί περισσότερο από 60΄
Γ. Νευροαπεικονιστική τεκμηρίωση εμφράκτου σε περιοχή που να συνάδει με το σύμπτωμα
Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IHSD-3

Σχετικά Άρθρα

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…