Επίμονη ημικρανική αύρα χωρίς έμφρακτο-Διαγνωστικά κριτήρια

myneuronews, "Επίμονη ημικρανική αύρα χωρίς έμφρακτο-Διαγνωστικά κριτήρια," Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας, Απρίλιος 14, 2015, https://myneurology.eu/archives/363.

A. Αύρα που να πληροί το κριτήριο Β
B. Να λαμβάνει χώρα σε ασθενή με ημικρανία με αύρα τυπικής διάρκειας και χαρακτήρων, πλην του παρόντος επεισοδίου
Γ. Νευροαπεικόνιση που να μην καταδεικνύει παρουσία εμφράκτου
Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IHSD-3

Comments

comments

Τα σχόλια είναι κλειστά