Αμφιβληστροειδική ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ
B. Αύρα αποτελούμενη από πλήρως αναστρέψιμα μονοφθάλμια θετικά ή αρνητικά συμπτώματα που επιβεβαιώνονται είτε με εξέταση οπτικών πεδίων, ή με απεικόνιση από τον ασθενή μετά από τις οδηγίες του ιατρού
Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία:
1. Η αύρα να αναπτύσσεται σε περισσότερο από 5΄
2. Διάρκεια της αύρας 5-60΄
3. Η αύρα να συνοδεύεται ή να ακολουθείται εντός 60΄από κεφαλαλγία
Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια για άλλο τύπο κεφαλαλγίας και να αποκλειστούν άλλα αίτια μονοφθάλμιας διαταραχής, όπως είναι η παροδική αμαύρωση

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…