Ημιπληγική ημικρανία-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Η αύρα να αποτελείται από τα ακόλουθα:
1. Πλήρως αναστρέψιμη κινητική αδυναμία
2. Πλήρως αναστρέψιμα οπτικά ή/και αισθητικά συμπτώματα, ή/και αφασικές διαταραχές
Γ. Τουλάχιστον δύο από το ακόλουθα τέσσερα:
1.Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα βαθμιαίας εγκατάστασης που να φτάνει στο μέγιστο όχι σε λιγότερο από 5΄
2. Διάρκεια του κάθε συμπτώματος (Β2) 5-60΄, ενώ η κινητική αδυναμία μπορεί να διαρκεί έως 72 ώρες
3. Τουλάχιστον το ένα σύμπτωμα να είναι μονόπλευρο
4. Η αύρα να ακολουθείται από κεφαλαλγία εντός 60΄
Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IΗS-3

Σχετικά Άρθρα

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…