Ημικρανία με στελεχιαία αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Αύρα που περιλαμβάνει οπτικά, αισθητικά συμπτώματα ή αφασικές διαταραχές, με πλήρως αναστρέψιμο χαρακτήρα
Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα συμπτώματα που προέρχονται από το εγκεφαλικό στέλεχος
1. Δυσαρθρία
2. Ίλιγγος
3. Εμβοές
4. Υπακουσία
5. Διπλωπία
6. Αταξία
7. Διαταραχή επιπέδου συνείδησης
Δ. Τουλάχιστον δύο από το ακόλουθα τέσσερα:
1.Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα (Γ) βαθμιαίας εγκατάστασης που να φτάνει στο μέγιστο όχι σε λιγότερο από 5΄
2. Διάρκεια του κάθε συμπτώματος 5-60΄
3. Τουλάχιστον το ένα σύμπτωμα να είναι μονόπλευρο
4. Η αύρα να ακολουθείται από κεφαλαλγία εντός 60΄
E. Να μην πληροί τα κριτήρια άλλου τύπου κεφαλαλγίας του IΗS-3

Σχετικά Άρθρα

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Αταξία – Φυσιολογικός μηχανισμός της στάσης και της ισορροπίας

Για την διατήρηση της φυσιολογικής κινητικής δραστηριότητας στην στάση και την βάδιση είναι απαραίτητη η συνεργασία του πυραμιδικού συστήματος με το εξωπυραμιδικό σύστημα, την παρεγκεφαλίδα…