Ημικρανία με αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

myneuronews, "Ημικρανία με αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια," Γνωσιακή Βάση Νευρολογίας, Απρίλιος 14, 2015, https://myneurology.eu/archives/340.

A. Τουλάχιστον δύο επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β και Γ
B. Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πλήρως αναστρέψιμα εστιακά συμπτώματα:
1. Διαταραχή όρασης
2. Αιμωδίες, δυσαισθησία
3. Αφασικές διαταραχές
4. Κινητικά συμπτώματα
5. Αύρα του στελέχους
6. Αύρα του αμφιβληστροειδούς
Γ. Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τέσσερα:
1. Τουλάχιστον μία από τις προαναφερθήσες εστιακές διαταραχές διάρκειας όχι μικρότερης από 5΄ή δύο ή περισσότερες που να ακολουθεί η μία την άλλη
2. Διάρκεια κάθε συμπτώματος 5-60΄
3. Τουλάχιστον ένα μονόπλευρο σύμπτωμα
4. Η αύρα να ακολουθείται εντός 60΄από κεφαλαλγία
Δ. Να μην πληροί τα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης κεφαλαλγίας του HIS-3 και να έχει αποκλειστεί το TIA

Comments

comments

Τα σχόλια είναι κλειστά