Ημικρανία χωρίς αύρα-Διαγνωστικά κριτήρια

A. Τουλάχιστον πέντε επεισόδια που να πληρούν τα κριτήρια Β-Δ
B. Διάρκεια της κεφαλαλγίας 4-72 ώρες
Γ. Η κεφαλαλγία να έχει τουλάχιστον δύο από τα επόμενα τέσσερα χαρακτηριστικά:
1. Μονόπλευρη εντόπιση
2. Σφύζοντα χαρακτήρα
3. Μέση ή υψηλή ένταση
4. Επιδεινούμενη με την φυσική δραστηριότητα
Δ. Κατά τη διάρκεια της κεφαλαλγίας τουλάχιστον ένα από τα εξής:
1. Ναυτία ή/και έμετοι
2. Φωτοφοβία ή/και ηχοφοβία
E. Να μην πληροί τα κριτήρια οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας του HIS-3

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…

Ημικρανία

Ορισμός Περιοδικά υποτροπιάζουσα, κυρίως ετερόπλευρη κεφαλαλγία που συνοδεύεται από ναυτία και εμέτους, συχνά και με εστιακά νευρολογικά συμπτώματα Επιδημιολογία Η επίπτωση της ημικρανίας ανέρχεται σε…