Διαφορική διάγνωση Χορείας, Αθέτωσης και Βαλλιστικών κινήσεων

Κληρονομικές νευροεκφυλιστικές και μεταβολικές καταστάσεις

 • Χορεία του Huntington
 • DRPLA, SCA 17
 • Σύνδρομο Gilles de la Tourette
 • Καλοήθης οικογενής χορεία
 • Νόσος Wilson
 • PANK-2
 • Νευροφερριτινοπάθεια
 • Νευροακανθοκύττωση
 • Σύνδρομο Lesch-Nyhan
 • Σύνδρομο Αταξίας-Τελαγγειακτασίας

Αγγειακά και ανοξικά συμβάματα

 • Υποθαλαμικά έμφρακτα και έμφρακτα των βασικών γαγγλίων
 • Αιμορραγίες των βασικών γαγγλίων και του υποθαλαμικού σωματίου

Επίκτητες μεταβολικές καταστάσεις

 • Υπερωσμωτικό υπεργλυκαιμικό μη κετοτικό σύνδρομο (λόγω υποδιήθησης του ραβδωτού σώματος)
 • Θυρεοτοξίκωση
 • Αντισυλληπτικά

Λοιμώδεις, φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες καταστάσεις

 • Εγκεφαλίτιδες που προσβάλλουν τα βασικά γάγγλια
 • Creutzfeldt-Jakob
 • ΣΕΛ
 • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
 • PANDAS
 • Μεταστρεπτοκοκική χορεία (Sydenham)
 • Χορεία της κύησης (Chorea Gravidarum)

Τοξίκωση, λήψη φαρμάκων

 • Νευροληπτικοί παράγοντες
 • Ντοπαμίνη και αγωνιστές της ντοπαμίνης
 • Αντιεπιληπτικά (Ιδίως συνδυασμός Λαμοτρυγίνης – Φαινυτοΐνης)
 • Αντιχολινεργικοί παράγοντες

Σχετικά Άρθρα

Βασικά σημεία της νομικής αντιμετώπισης της κατάστασης της άνοιας και των πασχόντων από αυτή στο πεδίο του ουσιαστικού αστικού και ποινικού δικαίου: Φώτη Μ. Βέργη, Δικηγόρου, Cambridge University

[ Δικαιοπρακτική Ικανότητα και Δικαστική Συμπαράσταση – Αδικοπρακτική Ευθύνη /// Ζητήματα ικανότητας καταλογισμού κατά τα αρ… 34 και 36 § 1 ΠΚ] ΔΙ Α Γ…